19 ފެބުރުއަރީ 2018 (ހޯމަ)


ހޯދަޑު ޕީޕީއެމް ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަނީ - ކޭ ހަސަން

ހޯދަޑު އަށަވުގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރުންގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިކަލް ނޫހަށް މައުޅުޟާމާތު ދެއްވަމުން ޕީޕީއެމް ހޯދަޑު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ހަސަން އަބްދުއްﷲ (ކޭ-ހަސަން) ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިރޭގެ ބައްދަލުވުމަކީ ކެމްޕޭނަށް މަޝަވަރާކުރުމުގެ ގޮތުން އާއްމު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބައްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity