22 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ( ހޮނިހިރު )

banner
MDP

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ފުވައްމުލަކަށް ގިނަކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެއްޖެ

1 ދުވަސް ކުރިން

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއްގައި ފުވައްމުލަކަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ވައުދު އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވެއްްޖެއެވެ. އިބޫ މިވައުދުތައް ވެފައިވަނީ، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނު ފަހު ދަތުރުގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކަށާއި އައްޑުއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އިބޫ ގެ އިތުރުން މިދަތުރުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާއި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ސީނީއާ ގިނަ ޕޮލިޓީޝަނުން މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ...