21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ހުކުރު)


އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ފުވައްމުލަކަށް ގިނަކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއްގައި ފުވައްމުލަކަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ވައުދު އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވެއްްޖެއެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity