22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި ކްރޮއޭޝިއާ ދެވަނަ ބުރަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު ގްރޫޕް ސީ އިން ފްރާންސް ޓީމު ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދި އިރު ގްރޫޕް ޑީ އިން ކްރޮއޭޝިއާ ވެސް ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. ގްރޫޕް ޑީ ގެ ވާދަވެރި ދެޓީމު ކަމަށްވާ އާރޖެންޓީނާއާއި ކްރޮއޭޝިއާ މި ރޭ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ނިމުނީ 3-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ކްރޮއޭޝިއާ މޮޅު ވެގެންނެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity