20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ވިޔަފާރި

ފޯނަށް ލާރި އަޅަން ފިހާރައަށް ދުވަން ޖެހުނު ދުވަސް ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެ!!


ލަންކާއަށް ގޮތްހުސްވެ ހަންބަންޓޯޓާ ބަދަރު ޗައިނާ އަށް ވިއްކާލައިފި

ޗައިނާއިން ސްރީލަންކާގެ ހަންބަންޓޯޓާގައި ހިންގި ވިޔަފާރީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކުން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ...

29 ޖުލައި 2017 16:28

އެޕަލްގެ ފޯކަސް އަނެއްކާވެސް ގެއްލެނީ

އެޕަލް ކުންފުނީގެ ބާނީ ސްޓީވް ޖޮބްސް އެކުންފުނި ދޫކޮށް ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އައިއިރު...

27 ޑިސެމްބަރ 2016 14:45

ބޮޑެތި ބަގުރޫޓްތަކުގެ ތެރެއިން: ޖެނެރަލް މޮޓޯސް

2009 ވަނަ އަހަރު ޖޫން 1 ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާރުއުފައްދާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޖެނެރަލް...

19 ނޮވެމްބަރ 2016 16:12

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީއީއޯއިން ގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެތެރެއިން އައިސްފައިވާ ސީއީއޯ އިން

ހާވާޑް ބިޒިނަސް ރިވިއު އިން ހޮވި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީއީއޯ ގެ ތެރެއިން ގިނައީ އިންސައިޑާ ނުވަތަ...

20 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:36

އޭއެޗް އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް އިން ކްރޯވޭ ހޮވާތު އިންޓަނޭޝަނަލް އާއި ގުޅިއްޖެ

ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަސަން މުހައްމަދު ގެ އޮޑިޓް ފާމް އޭއެޗް އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:50

ފުވައްމުލަކު ސިތާނާ ސްޓޯރ ކަސްޓަމަރ އެޕްރިސިއޭޝަން ނައިޓް ބާއްވައިފި

ކަސްޓަމަރ އެޕްރިސިއޭޝަން ނައިޓްއަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނާއި ގާތް ގުޅުމެއް...

12 މާރޗް 2016 20:33

އޭޝިޔަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކު އުފެއްދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ނިންމާލައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް ދުނިޔޭގެ 57 ޤައުމެއް ގުޅިގެން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ އޭޝިޔަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ...

26 މެއި 2015 09:57
Seamaster