24 މާރޗް 2018 (ހޮނިހިރު)


ކޮލަމްތަކުން

ނެތެމުން ގެއްލެމުންދާ ފުވައްމުލަކި ބަހަ


ގާބިލުކަމާއި ހުނަރު ޓެސްޓްކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ޓެސްޓް ޕޭޕަރުން ބާ؟

އިއްޔެ އިއުލާން ވެގެން ދިޔަ ސީއެސީގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓާއި މެދު އަދި...

16 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:23

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސުންގެ ދައުރަކީ ބަޣާވާތްކުރުން ބާ - 2

ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ 47 އަހަރުގެ ހަޔާތުގެ ގާތްގަޑަކަށް 37 އަހަރު ވެރިކަން ކޮށްފައިވަނީ ނާއިބު...

15 އޮކްޓޫބަރ 2015 12:26

ނާއިބު ރައީސްގެ ޒިންމާ އަކީ ބަޣާވާތްކުރުން ބާ -1

ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ 47 އަހަރުގެ ހަޔާތުގެ ގާތްގަޑަކަށް 37 އަހަރު ކުރިއަށް ދިޔައީ ނާއިބު ރައީސުން...

08 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:20

ރޯދަމަހުގެ ކުރިން ފަށަން ބުނި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތަރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ކޮބާ؟

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މިއަދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކީ، މެދުކެނޑިފައިވާ...

15 އޯގަސްޓް 2015 23:48

ވޯޓް ވިއްކާލާފައި، ގައުމު ވިއްކާލައިފި ކަމަށް ބުނުމުގެ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއްނެތް !!

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ގަދަޔަ ދައްކަމުން އަންނަ އެއްވާހަކަ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ...

28 ޖުލައި 2015 13:37

މިނިވަން ދުވަސް: މިނިވަންކަމެއް އިހުސާސެއް ނުކުރެވެނީ...

ސްމޭޝް- ކިޔުންތެރިއެއް. ...

26 ޖުލައި 2015 11:21

ކުރިން ކަރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގައި އެވަރެއް ނެތް މިހާރު ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް އެވަރެއް ނެތް

ގޯޅިގޯޅި ކަންމަތިންނާއި ސައިހޮޓާތަކުން މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަކީ އާ ނާއިބު ރައީސް ގެ...

24 ޖުލައި 2015 16:24

ފުވައްމުލައް: ތަފާތު ރަށެއް، އަތޮޅެއް

ދުނިޔޭގެ ދެބާހަމައިން ދެކުނަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ އަތޮޅަކީ ނުވަތަ ރަށަކީ ފުވައްމުލަކެވެ. އެއީ...

27 މެއި 2015 19:06

ރޯދަމަހުގެ ޢިނާޔަތް ދޭކަށް ނުޖެހެއެވެ!

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ، ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މާއްދިއްޔަތުން އެއްކިބާވެ، ރޫޙާނިއްޔަތު ދިރުވަން ޖެހޭ...

19 މެއި 2015 11:06

މިކަން ސިޔާސީ ނުކުރާތި!

އެކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވި 13...

15 އެޕްރީލް 2015 17:49

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުން: ހުއްޓާލަންޖެހޭ އާދައެއް؟

ކިޔަވައިދިނުމަކީ ގައުމަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެވެ. މުދައްރިސުން...

05 އެޕްރީލް 2015 14:17

3 އަހަރުގެ ރައީސަށް 3 ވަނަ މަހު 13 ވަނަ ދުވަހު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުން ކުރުން

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 3 ވަނަ ރައީސްގެ 3 އަހަރުގެ ވެރިކަމަށްފަހު 3 ފަޑިޔާރުން 3 ހަފުތާ ތެރޭ ޝަރީއަށްކޮށް 3 ވަނަ...

19 މާރޗް 2015 08:41

އެއަރޕޯރޓް އިން ގެއްލުންވުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ވެދާނެބާ

މިދިޔަ ހަފްތާ ނިމެން ދަނިކޮށް ފުވައްމުލަކު ގިނަ ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ސިހުމެއް ލިބުނީ ފުވައްމުލަކުގެ 12...

27 ޖެނުއަރީ 2015 16:25

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓާއި މެދު ވިޔަފާރީގެ ނަޒަރަކުން ނުވިސްނަމާތޯ؟

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން މިފަހުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ އުފާވި ދުވަހަކީ،ފުވައްމުލަކުގައި އެއާޕޯޓެއް، ހެދި...

22 ޖެނުއަރީ 2015 22:14
Seamaster