26 އެޕްރީލް 2018 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ހޭޒްގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް މާދަމާ ބާއްވަނީ


އައްޑޫގައި ކުރިޔަށްދާ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ހޭޒްގެ ޓީމު ދެ މެޗުން މޮޅު ވެއްޖެ

މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ސްކޫލްތަކުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރުން...

25 އެޕްރީލް 2018 17:59

ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ދަނޑަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފީ

ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ދަނޑަށް ރޭގައި ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފިއެވެ. މިކަލް ނޫހާއި ވާހަކަދައްކަމުން...

25 އެޕްރީލް 2018 17:17

ގާނޫނުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެޓާނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދެނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުން ދާ ބައެއް ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގެ...

23 އެޕްރީލް 2018 21:13

މިއަދު ވެސް ފުވައްމުލަކަށް އުދައަރާފާނެ

މިއަދު ވެސް ފުވައްމުލަކަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް މޫސުމީ މައުލޫމާތުތައް ބުނެއެވެ. އައްޑުއަތޮޅުގެ ދެކުނުން...

22 އެޕްރީލް 2018 17:53

ފުވައްމުލަކަށް އުދައަރައި ބައެއް މުދަލަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މިހާރު ކުރަމުން ދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައާއެކު އިއްޔެ ވަނީ ފުވައްމުލަަކަށް މިފަހަކުން ދުވަހަކު ވެސް...

22 އެޕްރީލް 2018 09:41

ކޮޑަކިޅީގެ ހަޓް - 8 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހެއްޔެވެ؟

އޭރިއަލް ވިއުއެއްގައި ޑްރޯން އަކުން ނަގާފައިވާ ކޮޑަކިޅީގެ ހަޓް ގެ މަންޒަރަކީ މިދުވަސްކޮޅު ސޯޝަލް...

19 އެޕްރީލް 2018 00:28

ކެބިން ކްރޫ ކޯހެއް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހިންގަނީ

އެވިއޭޝަން ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ޚާއްސަ ކެބިން ކުރޫ ކޯހެއް...

18 އެޕްރީލް 2018 23:13

ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ ދުނިިޔޭގެ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށް ވަނީ ބާ؟

އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ގައުމުތައް ގުޅިގެން ސީރިއާއަށް އިސްވެ ހަމަލާ ދިނުމުން މެދުއިރުމަތީގެ...

16 އެޕްރީލް 2018 20:34

ފުވައްމުލަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ދަނޑެއް ނެތްކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެނގޭނެ - އެމްޕީ ޝާހު

ފުވައްމުލަކުގައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ދަނޑެއް ނެތްކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ވެސް...

16 އެޕްރީލް 2018 20:00

ޔޫތު މިނިސްޓަރަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް

ފުވައްމުލަކުގެ އާއްމު ފަރާތަކުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމު އާދަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީ އެއް މިއަދު...

16 އެޕްރީލް 2018 00:39

ފުވައްމުލަކުގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްރިވާނެ ޓުއަރ ގައިޑުން ތަމްރީންކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓުއާ ގައިޑުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ...

10 އެޕްރީލް 2018 13:33

އޯޓިޒަމް ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން ސްކޫލުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ބައިނަލް އަގުވާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސް...

09 އެޕްރީލް 2018 00:55

އެއްހަފުތާ ބަންދަށްފަހު މާދަމާ ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވަނީ

ފުރަތަމަ ޓާރމުގެ މެދު ބަންދަށްފަހު މާދަމާ ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވެނީއެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ކިޔަވައިދޭ 8...

31 މާރޗް 2018 18:11

އުމުރުން 101 އަހަރުގައި އަންހެނަކަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ!

އިޓަލީގެ ނަޕޯލީއަށް އުފަން އަނެޓޮލިއާ ވާޓަޑެލިއާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެން މީހާ އެމުރުން 101 އަހަރުގައި...

27 މާރޗް 2018 20:08
Seamaster