21 އެޕްރީލް 2018 (ހޮނިހިރު)


ފުވައްމުލަކު ޑައިވިން ޕޮއިންޓަށް ޑައިވިން ކުރަން ފޭބި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

 - ފައިލް ފޮޓޯ

- ފައިލް ފޮޓޯ

ފުވައްމުލަކު ޑައިވިން ޕޮއިންޓްއަށް ޑައިވިން ކުރަން ފޭބި ފިރިހެން ފަތުރުވެރިޔަކުގެ ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ 45 އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށާއި އޭނާ ގެއްލުނުކަމުގެ ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ 18:00 ހާއިރު ކަމަށްވެސް ވަގުތުން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ.

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފާސްޓް އިންޓަސެޕްޓަރ އުޅަނދު "ވެލާނާ" ދަނީ ބައިވެރިވަމުންދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!