19 ޖޫން 2018 (އަންގާރަ)


ބަދަރު ފުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބާޖް ފުވައްމުލަކަށް ފުރުވާލައިފި

 - ފައިލް ފޮޓޯ

- ފައިލް ފޮޓޯ

އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުވައްމުލަކު ބަދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޕަޑް ބާޖް ފުވައްމުލަކަށް ފުރުވާލައިފައިވާ ކަަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެކުންފުނިން އިއްޔެ ކުރި ޓްވިޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބަދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޕަޑް ބާޖް ފުރުވާލައިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެކުންފުނިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ބަދަރުގެ ކީވޯލް (ވާޓަރުގެ) ޓައިޕް އޭ މަސައްކަތް ނިންމާ ޓައިޕް ބީގެ މަސައްކަތްވެސް ނިމުމަކާއި ހަމައަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!