19 ޖޫން 2018 (އަންގާރަ)


ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017: ވޯޓް ގުނަން ފަށައިފި، މެޖޯރިޓީ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެމްޑީޕީއަށް

 - ފައިލް ފޮޓޯ

- ފައިލް ފޮޓޯ

މިއަދު ހެދުނު އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓލުން ނިމި ވޯޓް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި ގިނަ ވޯޓް ފޮށިތައް ގުނާ ނިމިފައިވާ އިރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގަައި ކުރީގައި އުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

މިހާރުގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ހަމަދު އަބްދުﷲ އެވެ. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓް އެމްޑީޕީގެ ލިރާރު މުހައްމަދު ހޯދާފައިވާއިރު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ހޯދާފައިވަނީ ފަލާހު ޝަރީފެވެ. 

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!