14 ޑިސެމްބަރ 2019 ( ހޮނިހިރު )

ދަރު ރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިފި

ފުވައްމުލަކު، ދޫނޑިގަމް ނާރިންގްވިލާގައި ހުންނަށް ބޭކަރީ އާއި އިންވެގެން ހުރި ދަރު ރައްކާކުރާ ކުރާ ގުދަނެއް ގައި އަލިފާން ގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިފިއެވެ.

މިރޭ 20:30 އެއްހާއިރު ހިނގި މި އަލިފާންގެ ހަދިސާވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުން ކޮންޓްރޯލް ކޮއްފައެވެ.

ބޭކަރީ އާއި އިންވެގެން ހުރި ދަރު ގުދަނުގައި ރޯވިއިރު،ބޭކަރިއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މަންޒަރު ދުއް ފަރާތަކުން މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

އަދި މި ބޭކަރީއަކީ ބޭނުންކުރާތާ 20 އަހަރު ވެފައިވާ ބޭކަރީއެއް ކަމަށާއި އަދި އިންޝުއަރެންސް ކޮއްފައިވާ ތަނެއް ނޫންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު