19 އޮކްޓޯބަރ 2018 ( ހުކުރު )

banner

މަޖުލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ދާދި ދެންމެއަކު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. މިރޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެރުނު މި ހުކުމުގައި ވާ ގޮތުން ކުރިން އެކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ހުކުމް ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ކުރިން ދަށުކޯޓުން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ޖަލުގަިއ އައީ އެކިއެކި ބަންދުގައި ތިބި ސިޔާސީ 9 މީހެއްގެ ހުކުމް ވަނި ބާތިލިކޮށްފައެވެ. 

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު