17 އޮކްޓޯބަރ 2018 ( ބުދަ )

banner

ފުވައްމުލަކުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 8 ހާހަށްވުރެ ގިނަ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ އަދަދު 8 ހާހަށްވުރެ އިތުވެއްޖެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ ޖޫން މަހު ނެރުނު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާލާއިރު ފުވައްމުލަކުގައި އެހައްގު ލިބިފައިވާ 8823 ރައްޔިތުން ތިބިއިރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ތަމްސީލުކުރަނީ ފުވައްމުލަކު އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ދޫޑިގަމުންނެވެ. 

ދޫޑިގަމުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 1456 މީހުންނަށެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު މިސްކިތްމަގުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 1364 މީހުން ތިބިއިރު ދަޑިމަގުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައި ތިބީ 1202 މީހުންނަށެވެ.


ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ އަވަށް
1,202 ދަޑިމަގު
1,009 ދިގުވާނޑު
1,172 ހޯދަޑު
746 މާދަޑު
1,364 މިސްކިތްމަގު
699 މާލެގަމް
1,175 ފުނާޑް
1,456 ދޫޑިގަމް
8,823 ޖުމްލަ

ރާއްޖޭގެ ތިންވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީބޮޑު ފުވައްމުލަކަކީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ފަހަކަށްއައިސް ރަނިން މޭޓުން ތަމްސީލުކުރާ ސިޓީއެކެވެ. އެގޮތުން، މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނާއިބު ރައީސަކަށް ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތަކު ވެފައިވާއިރު މިފަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންމޭޓަކީވެސް ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތެކެވެ. އިއްތިފާގުން މިރަނިންމޭޓުންވެސް އައިސްފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާއިން ނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލައް ތަމްސީލުކުރައްވާފައިވާ އަދި މިހާރުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމު ރަނިންމޭޓަކަށް ހޮވުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބޭނެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރެއެވެ. 

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު