19 ފެބުރުއަރީ 2019 ( އަންގާރަ )

banner

ބުރިޖު ހުޅުވުމަށް ކުރި އިސްރާފަށް މައާފަށް އެދެންޖެހޭނެ – ޑރ.ޖަމީލް

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްކުރި އިސްރާފަށް ރައްޔިތުން ކިބައިން މައާފަށް އެދެންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑރ. ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބްރިޖު އެޅީ ޗައިނާ އަށް ސަލާންޖަހައިގެން ކަމަށާއި، 46 މިލިއަން ރުފިޔާ ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިސްރާފުކުރި އިރު، މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭ އެތަކެއް ހާސް ރައްޔިތުން ގެދޮރު ނެތިފައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ. 

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޚަރަދުކުރި ގޮތާއި ގުޅިގެން ޑރ. ޖަމީލްގެ އިތުރުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. 

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު