19 ފެބުރުއަރީ 2019 ( އަންގާރަ )

banner

ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2018: ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ޚާއްސަ 12 ވޯޓުފޮށި

މިހިގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވޭ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ 12 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެކަަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރި މައުލޫމާތުން ހާމަވެއެވެ. އެގޮތުން، ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ މީހުން ވޯޓުލުމަށް 2 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު އަނެއް 10 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ ފުވައްމުލަކުގައެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ދޫޑިގަމުގައި 2 ވޯޓު ފޮށު ބަހައްޓާއިރު ދެވަނައަށް އެންމެ އާބާދީބޮޑު މިސްކިތްމަގުގައިވެސް 2 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެއެވެ. އެހެންކޮންމެ އަވަށެއްގައި ބަހައްޓާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސްއިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ 1 ވޯޓު ފޮއްޓެވެ.

އެންމެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ މާލޭގައި ދިރުއުޅޭ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މެދު ދާއިރާއާއި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ R02.0.1 ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ. އެފޮއްޓަށް 1011 މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާއިރު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ ދަޑީމަގުގައި ބަހައްޓާ R01.0.1 ވޯޓު ފޮއްޓަށް 784 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވެއެވެ.

 

ވޯޓްލުމަށް
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ
ތަފްސީލް ވޯޓް
ފޮށީ ނަމްބަރު
689 ފުވައްމުލައް
ސިޓީ މާލެ 1 – އުތުރު ދާއިރާ
R01.0.1
784 ފުވައްމުލައް
އުތުރު ދާއިރާ 1 – ދަޑިމަގު
R01.01.1
645 ފުވައްމުލައް
އުތުރު ދާއިރާ 2 – ދިގުވާނޑު
R01.01.2
715 ފުވައްމުލައް
އުތުރު ދާއިރާ 3 – ހޯދަޑު
R01.01.3
1011 ފުވައްމުލައް
ސިޓީ މާލެ 2 – މެދު އަދި ދެކުނު ދާއިރާ
R02.0.1
449 ފުވައްމުލައް
މެދު ދާއިރާ 1 – މާދަޑު
R02.01.1
536 ފުވައްމުލައް
މެދު ދާއިރާ 2 – މިސްކިތްމަގު 1
R02.01.2
402 ފުވައްމުލައް
މެދު ދާއިރާ 3 – މިސްކިތްމަގު 2
R02.01.3
469 ފުވައްމުލައް
މެދު ދާއިރާ 4 – މާލެގަމް
R02.01.4
746 ފުވައްމުލައް
ދެކުނު ދާއިރާ 1 – ފުނާޑު
R03.01.1
490 ފުވައްމުލައް
ދެކުނު ދާއިރާ 2 – ދޫޑިގަމް 1
R03.01.2
490 ފުވައްމުލައް
ދެކުނު ދާއިރާ 3 – ދޫޑިގަމް 2
R03.01.3
banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު