24 އޭޕްރީލް 2019 ( ބުދަ )

banner

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޓީމަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ޓީމަކާއި ދެމެދުގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް 82 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާއި ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހޮވާލި ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކުން ހޮވާލި ޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުޅެވުނު މިމެޗު ނިމުނީ 3-3 އިން އެއްވަރު ވެގެނެވެ.

ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްވެސް އެދުވަހު އޮތެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު