24 ޖުލައި 2019 ( ބުދަ )

އިމަޖެންސީ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން، ފޮޓޯ:އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

އިމަޖެންސީ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަވާލުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރާ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ މުވާސަލާތީ ބައެއް ތަކެއްޗާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަވާލުވެއްޖެއެވެ.

އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކުރަނީ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރާއި ރީޖަނަލް މަލްޓިހަޒާޑް އާލީވޯނިން ސިސްޓަމް ފޯ އޭޝިއާ އެންޑް އެފްރިކާ(ރައިމްސް) އާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ ރިވިއު ކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް ވެސް އިއްޔެ ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު