24 އޭޕްރީލް 2019 ( ބުދަ )

banner

މިއަދު ފެށުނު ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ތުއްތު ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ ޖޯޒީތައް ދައްކާލުމަށް ރޭ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ތުއްތު ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސޮކާ ވެޓަރަންސް ގުޅިގެން ތުއްތު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ “ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015” ފުވައްމުލަކު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެށިއްޖެއެވެ. ޕްރީ ސްކޫލްތަކާއި ގްރޭޑް 1 ގައި ތައުލީމު ހާސިލު ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ގެން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.
ލީގު އުސޫލަށް ކުޅެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެޓީމު ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރާ ގޮތަށް ރޭވިގެން ހިންގޭ މި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ފުވައްމުލަކު ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު