31 މެއި 2020 ( އާދީއްތަ )

banner

ކިޑުސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 – ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު 1600 ގައި ފެށޭނެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސޮކަރ ވެޓަރެންސް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 ގެ ފައިނަލް މެޗުތައް މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގައި ފެށޭނެއެވެ.
ޕްރީ ސްކޫލް ތަކުގެ ބައިން ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ މަންހަޖުލް ހުދާގެ ޓީމާއި ޒިކުރާ ސްކޫލްގެ ޓީމެވެ. އަދި ގްރޭޑް 1 އިން ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އެމްޖޭއެމް އާއި ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލްގެ ޓީމެވެ.

އެމްޖޭއެމް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ކުޅުނު 12 މެޗުން 23 ޕޮއިންޓާއި އެކުއެވެ. އަދި ހޭޒް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ 14 ޕޮއިންޓާއިއެކުއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު