24 ޖުލައި 2019 ( ބުދަ )

ހޯދަޑު ސީކްއީން ވޮލީޓީމު- ރަންދުވަސްވަރު.

ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗުން މޮޅުވީ ސީކްއީން ޓީމު

ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ސ.ފޭދޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ސީކްއީން އަންހެން ވޮލީޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް 3-0 ސެޓުން ސީކްއީން ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިމެޗް ކުޅެވުނީ ހޯދަޑު ވޮލީކޯޓުގައެވެ.

މިމެޗްގެ ސެޓްތައް ސީކްއީން ޓީމުން ހޯދާފައިވަނީ 25-16، 26-24، 25-11 އިންނެވެ.

 ފޭދޫގެ މިޓީމު މިއަދު އަނބުރާ ރަށަށް ފުރާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސ.މީދޫގެ ފިރިހެން ވޮލީޓީމަކާއި ސީ ކިންގް ބައްދަލުކުރާ އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗެއް މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިމެޗް ވެސް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޯދަޑު ވޮލީކޯޓުގައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު