24 ޖުލައި 2019 ( ބުދަ )

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ސްކޫލް ކުދިންދެ ފުރަތަމަ ވޮޅީބޯޅަ މުބާރާތް ފޮތޯ ޝާހީން-އެފްބީ

އިންޓަރސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޭއީސީ އިން ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ތަކުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ފުވައްމުލަކު ސްކޫލާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ސެޓް 0 ސެޓް އިން ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު މޮޅިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކަނދޮވަލި ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗުގެ ކުއީން އޮފްދަ މެޗް އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 7 ޖުމީއެވެ.

ފުވައްމުލަކު 4 ސްކޫލް އިން ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލާއި އެމްޖޭއެމް ސްކޫލެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ ފުވައްމުލަކު ކަނދޮވަލި ދަނޑު ގައި މިމަހު 11 އިން 18 އަށެވެ. 


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު