24 އޭޕްރީލް 2019 ( ބުދަ )

banner

މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާދަޑު ޓީމާއި ދޫނޑިގަމު ޓީމު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްކުޅެނީ

”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“ ގެ ގުރުލުން ބާއްވައިފި

”ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015“ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އަންހެނުން ގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުލުން މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.

ބައިވެރިވާ 7 ޓީމު ދެގުރޫޕަކަށް ވަނީ ބަހާލާފައެވެ.

ގްރޫޕް އޭ: ފުނާޑު / ދޫނޑިގަން/ މާލެގަން / މާދަޑު

ގްރޫޕު ބީ: މިސްކިތްމަގު/ ދަޑިމަގު / ހޯދަޑު އެވެ.

މިމުބާރާތަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ މިސްކތްމަގު ޓީމާއި ފުނާޑު އަވަށުގެ ތީމުކަމަށް ވެއެވެ. މިދެޓީމަށް ވެސް ވަނީ ގައުމީ ތީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުޅުންތެރިން ނާއި ކޯޗުން ގެނެސްފައެވެ.

ގުރުއަތުން މިދެޓީމު ލައްވާލީ ދެގުރޫޕަށެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު