24 ޖުލައި 2019 ( ބުދަ )

ހިސްޓޯ

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ނައިބް ރައީސަކަށް ހިސްޓޯ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ނައިބް ރައީސަކަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ފުވައްމުލަކު ފާން ޝިފާގް މުފީދު (ހިސްޓޯ) އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މިއަދު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެޗްއާރު ސީއެމްގެ ރައީސްކަމަށް އައިމިނަތު އީނާސް، އަދި އެކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް، ޝިފާގު މުފީދު އައްޔަން ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އީނާސް އާއި ޝިފާގް އެޗްއާރުސީއެމް އަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު