24 މާރިޗު 2019 ( އާދީއްތަ )

banner

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި "ސާފުކުރުްނ އިންތިޒާމުކުރާ ޒުވާނުން

“ރިވެތި ފުވައްމުލައް” އަތިރިމަތި ސާފުކުރުން

“ރިވެތި ފުވައްމުލައް” ނަމުގައި ފުވައްމުލައްކުގެ އަތިރި މަތި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފުވަމުއްލަކު ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. 

އަތިރި މަތި ސާފުކުރުމުގެ މިހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު 4 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ދިމާލުންނެވެ. ސާފުކުރުމުގެ މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 4 ޑިސެމްބަރު ވާ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ފަހު 2.30 އަށް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައިރިއަށް އައުމަށް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން އެދެއެވެ.

އަދި މިހަރަކާތުގައި ވީހާވސް ގިނަ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެދެއެވެ. 

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު