17 ނޮވެމްބަރ 2018 ( ހޮނިހިރު )

banner

ގްރޭޑް 11ގެ ކިޔެވުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށެނީ

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 11 ގެ ދަރިވަރުން ގެ ކިޔެވުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އަދި ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ޖެނުއަރީ 28 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް އެސްކޫލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. 

ރާއްޖެތެރޭގެ ފުރަތަމަ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ކަމަށްވާ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 8 އަށް 190 ދަރިވަރަކު މިއަހަރު އަލަށް  ގުޅުނެވެ. ސާނަވީ ފެންވަރުގައި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ވަނީ ރަގަޅު ނަތީޖާ ތަކެއް ވެސް ނެރެފައެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު