24 މާރިޗު 2019 ( އާދީއްތަ )

banner

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނު ބިދޭސީ މީހާއަކީ ބަނގުލާދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ 28 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ހުށަހެޅުނު މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މި މައްސަލަ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު