24 ޖުލައި 2019 ( ބުދަ )

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކު މާހުގޭ އަލީ ޒާހިރު ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިވުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އަންގައިފިއެވެ. މިއަދު ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު ގައި ވަނީ  އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 2:00 އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށެވެ. 

އަލީ ޒާހިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައި މިވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ބާރަ އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް އިއްވި ހުކުމަކީ އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާތީ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު