23 މެއި 2019 ( ބުރާސްފަތި )

banner

ހޭޒްގެ ސުކައުޓް ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާ ސުކައުޓުން؛ ފޮޓޯ: ހޭޒްް

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރސް ކޭމްޕް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލް (ހޭޒް) ގެ ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރސް ކޭމްޕް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

ހޭޒްގެ 35 ސްކައުޓުން ބައިވެރިވާ މިކޭމްޕަކީ އެ ސުކޫލްގެ ސުކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބާއްވާ ކޭމްޕެކެވެ. މިކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައެވެ. ސަދަން ސްކައުޓްސް ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދާ ކޭމްޕު ނިންމާނީ މާދަމާ ހަވީރުއެވެ.

މިއީ ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގައި މިއަހަރު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޭމްޕެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު