29 މާރިޗު 2020 ( އާދީއްތަ )

banner

ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

މާދަމާ ފުވައްމުލަކު 10 މިސްކިތެއްގައި ހުކުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މާދަމާގެ ޚުތުބާގައި އަލި އަޅުވާލާފައިވަނީ ސަދަގާތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު