25 މެއި 2020 ( ހޯމަ )

banner

ރިންގުރޯޑުގެ އިތުރުން ރަށުތެރެއިން 20 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހަދަނީ

ފުވައްމުލަކު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ހިތްހަމަނުޖެހި މުޒާހަރާއަށްދާން ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ރިންގުރޯޑުގެ އިތުރުން ރަށުތެރެއިން 20 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހަދަން ނިންމާ އެމަސައްކަތް ވަރަށް އަަހަށް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުންތާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ރިންގުރޯޑުގެ މަސައްކަތާއިއެއްކޮށް ކަމަށްވެސް މުންތާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ރަށުތެރޭ މަގު ހެދުން ކުރިއަށް ނުގެންގޮސްގެން ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ޝަކުވާ އަމާޒުވެފައިވާ މިދަޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުން މިނިންމި ނިންމުމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

 


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު