15 ޑިސެމްބަރ 2019 ( އާދީއްތަ )

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަދު ކުޅި ސަރހައްދު އަނދަނީ. ފޮޓޯ އިސިސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު ކުޅި ސަރަހައްދު އަންދަނީ

ފުވައްމުލަައް ސިޓީގެ ދަޑިމަގު ކުޅި ސަރަހައްދުން އަނދަމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ކުރިން ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުޅި ސަރަހައދަު އަނދަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނައިން އަނދާފައި ވަނީ އިރުވައި މޫސުމުގެ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްތަކުގައެވެ.

މި އަލިފާނުގެ ހާދަސާއާއި ގުޅޭ ތަފުސީލެއް އަދި ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ފުވައްމުލަކަށް ވިއްސާރަވެ ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްވަރަކެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު


  1. ޝިޢާ 22 ޖުލައި 2019 21:07

    ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކުޅި އެއް ނޯންނާނެ. ކިޅި އެއް އޮންނަނީ