23 މެއި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހާއެކު އައި 'ބޮޑު' ބަންދު ނިމި އޮފީސްތައް މާދަމާ ހުޅުވަނީ


ފުވައްމުލަކު ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގޮތް އާއްމުކޮށްފި

މިއަހަރު ފިތުރު ޒަކާތް ބަލއިގަންނަ ގޮތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަހަރު،...

17 މެއި 2018 16:48

'ޖަޒީރާ ރައީސް'ގެ ކެމްޕޭން ހޯދަޑުގައި

ހޯދަޑު އަވަށުގައި 'ޖަޒީރާ ރައީސް' ނަމުގައި ކެމްޕޭނާއި ގުޅޭ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ...

17 މެއި 2018 16:15

މިއަދު ރާއްޖެއަށް ރޯދަ ހަނދު ހަމަ ނުފެންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

މިއަދަކީ ރޯދަ ހަނދު ބަލާ ދުވަހެވެ. އާއްމުކޮށް ހިޖުރީ ކަލަންޑަރުގެ ދެ މަހުން އެއްމަހަކީ 29 އަދި އަނެއް މަހަކީ...

15 މެއި 2018 02:14

މާދަމައަކީ 'މާހިބުން' ދުވަސް

މާދަމައަކީ ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރީއްސުރެ ފުވައްމުލަކު މީހުން ގެއާއި ގޯތިތެރެ...

15 މެއި 2018 01:18

ރޯދަމަސް އަންނާތީ ކޮންމެ ހެން ގެއަށް ވެލި ލާން ޖެހޭތަ؟

ރަމަޟާން މަސް ނުވަތަ ރޯދަމަސް އަންނަންނީއެވެ. އެމަހަށް ގެތަކާއި ގޯތިތެރެ ވަކިން ސާފުކޮށް ރީތި ކުރުމަކީ...

13 މެއި 2018 16:42

... ނުކައި އެއްލާލައިފައި އޮންނަ ކަހަނަލަކޮޅެއް ވެސް، ދިވެހި ރަސްކަމަށްވުރެ، މާ ރަގަޅު"

"ދިވެހި ރަސްކަމަށްވުރެ މުލަކު ދިގަލަގެދަރު އާމިނާ މަނިކެފާނު ފެނުކައްކައި ނުކައި އެއްލާލައިފައި އޮންނަ...

13 މެއި 2018 15:08

ނުބައި ފެށުނު ހިސާބާއި މެދު އާޒިމާއި ޖަމީލު ބަހުސަކަށް

ނުބައި ފެށުނީ ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައި ހިސާބުން ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން...

13 މެއި 2018 14:25

"އެންމެ ގާތުން" ކެމްޕޭނަށް މެޑަމް ފުވައްމުލަކަށް

"އެންމެ ގާތުން" ނަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ އަނބިކަބަލުން، މެޑަމް ފާތުމަތު އިބުރާހިމް...

03 މެއި 2018 09:50

މޫސުން ގޯސްވެ ފުވައްމުލަކަށް ވެސް އުދަ އެރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

ރާއްޖޭގެ އިރު ދެކުނުން އައްޑުއާއި ގާތްގަޑަކަށް 3000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އުފެދިފައިވާ ތޫފާނުގެ އަސަރު...

01 މެއި 2018 21:54

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނަވަނީ

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮންރަބުލް އަބްދުއްﷲ ޔާމީނުގެ އަނބިކަބަލުން ފާތިމަތު އިބުރާހިމް...

01 މެއި 2018 14:10

ސިޓީި ކައުންސިލުގެ މުބާރާތްތައް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތްތައް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ...

29 އެޕްރީލް 2018 18:52

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ 7 ޓީމު

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮސްގެން ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިފަހަރުވެސް...

26 އެޕްރީލް 2018 19:56

ހޭޒްގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ހާފިޒް އަޙުމަދު ސްކޫލުގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

25 އެޕްރީލް 2018 18:21

އައްޑޫގައި ކުރިޔަށްދާ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ހޭޒްގެ ޓީމު ދެ މެޗުން މޮޅު ވެއްޖެ

މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ސްކޫލްތަކުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރުން...

25 އެޕްރީލް 2018 17:59
Seamaster