24 މާރޗް 2018 (ހޮނިހިރު)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު ބޮޑުބަޔަކުން މާދަމާ ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ


ރައީސް ޔާމީނާއި އެކު ތިބިކަން ދެއްކުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ސައިކަލު ބުރެއް

ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ ފުވައްމުލަކުގެ ފަރާތްތަކުން އެރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ސައިކަލު ބުރެއް...

16 މާރޗް 2018 17:28

"ހުއްޓުވާ" މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ބާ؟

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ގުޅިގެން 'ހުއްޓުވާ" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ބޮޑު އެއްވުމެއް މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް...

16 މާރޗް 2018 16:36

މަޖުލީހުގައި ވޯޓުލަނީ މިނިވަންކަމާއެކު ނޫން - ޝާހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގައި މެންބަރުން މިހާރު ވޯޓު ލަމުންދަނީ މިނިވަންކަމާއި އެކު ނޫން ކަމަށް ދޭހަވާ...

16 މާރޗް 2018 16:03

Image not found

ރައީސް ޔާމީނުގެ އެކަންޓަށްވަން ފައިސާ ރައީސް ވަނީ ނަންގަވާފައި: އަލީ ޒާހިރު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެސްއޯއެފުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

15 މާރޗް 2018 12:01

މެމްބަރުންގެ ގޮޑީ ގެއްލޭ ބިލުފާސްކުރަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަލީ ފަޒާދު ބައިވެރިނުވޭ

ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ...

14 މާރޗް 2018 09:27

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

ފައިސަލް ފައުނޑޭޝަނުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި...

12 މާރޗް 2018 19:58

ޏ.އޭއީސީއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ޖައިވަރުދަނާ ނިޔާވެއްޖެ.

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތްތަ ކުރެއްވި ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ މިސްޓަރ...

06 މާރޗް 2018 19:20

"ކައްތިރި" ނަމުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ކުރާކަން ދެއްކުމުގެ އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

"ކައްތިރި" ނަމުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ކުރާކަން ދެއްކުމުގެ އެއްވުމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަން...

06 މާރޗް 2018 16:39

'ފަރުކޮއެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަރިވަރުން ފުވައްމުލަކު ޑައިވް ސޫލަށް...

މިއަދު ހެނދުނު ޏ.އޭއީސީގައި ފެށި "ފަރުކޮއެ" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަރިވަރުން ފުވައްމުލަކު ޑައިވް ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް...

05 މާރޗް 2018 20:07

ރާއްޖެ މިދެކޭ ތަރައްގީ ފެނިފައި ޖަޕާނުން ކަންބޮޑު ވަނީ އޭ!

ސީޔާސި ވާހަކަ ތަކަކީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ނިރުލައި ފެތުރޭ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ޖަޕާނުގެ...

01 މާރޗް 2018 22:12

ވެމްކޯ ބިލަށް ފުވައްމުލަކުގެ ފިހާރަތަކުން ފައިސާދެއްކޭނެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ބިލަށް ފައިސާ...

28 ފެބުރުއަރީ 2018 18:05

ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސްގައި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުން މިފަހަރު ބައިވެރިނުވޭ

އަންނަ މަހުގެ 26 އިން 29 އަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް...

27 ފެބުރުއަރީ 2018 09:18

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މެލޭޝިއާގައި ރޭވި - ފަހުމީ

ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް މެލޭޝިޔާގައި ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މެލޭޝިއާގެ...

25 ފެބުރުއަރީ 2018 15:22

ދެވަނަ ޓާމް ފެށޭއިރަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ވައިފައިކޮށް ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ހަދަނީ

ސުކޫލްގެ ދެވަނަ ޓާރމް އިން ފެށިގެން ހުރިހާ ސުކޫލެއް ވައިފައިކޮށް ޓެބްލެޓްގެ އެހީގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ...

21 ފެބުރުއަރީ 2018 23:47
Seamaster