19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނު ފުވައްމުލަކުން އެނިންމާލެއްވީ މުޅި ސިޔާސީ ހަޔާތް - މަލީހް


ފުވައްމުލަކުއި ރޭގައި ވެސް މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފި

ރޭ ވެސް ފުވައްމުލަކުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 17:05

ފުވައްމުލަކުގައި ވަޅިން ހަމަލާ ދިނީ ދޫނޑިގަމު އަވަށު ދެގުރޫޕެއް

ފުވައްމުލަކުގައި ވަޅި ހަމލާދި އިއްޔެ ހިންގި މާރާމާރީއަކީ ދޫނޑިގަމު އަވަށުގެ ދެ ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިގި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 16:48

ސިޓީއަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުވައްމުލަކަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެ ދެއްވި - ޕީޕީއެމް އޮފިޝަލް

ޕީޕީއެމަށް ތާއިދުކުރާ ޒުވާނުންނާއިއެކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 15:41

ފުވައްމުލަކަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމެއް ހާމަ ނުކުރެއްވުމުން މާޔޫސް ކަން!

ރޭ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސި ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޔާމީނު އަބްދުލް ގައްޔޫމު 'ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި' ކުރެއްވި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 14:02

ރައީސް ޔާމީނު ދާދި ދެންމެއަކު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޔާމީނު ދާދި ދެންމެއަކު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑަގެންފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީނަސް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ގިނަ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 18:37

މިއަދު އެއަރޕޯރޓް ގޭޓުން ވަދެވެނީ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓުން

ރައީސް ޔާމީނު މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ތީ އެއަރޕޯރޓަށް ވަންނަ ގޭޓު ކައިރީ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓެއް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 16:24

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލް ޕީޕީއެމް ކޭމްޕޭނަށް ތައްޔާރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލް(ހޭޒް) ޕީޕީއެމް ކެމްޕޭނަށް ތައްޔާރުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެގެ ސްކޫލްތަގައި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 12:21

ރައީސް ޔާމީނު މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަ ވަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފޯރިގަދަވެފައި ވަނީކޮށް މިއަދު ހަވީރު ރައީސް ޔާމީނު ފުވައްމުލަކަށް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 10:47

ޑްރަގް މައްސަލަ 'ކޮންޓީ' ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން، (2010 ޑިސެމްބަރުގައި) ރާއްޖެއަށް 1 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މައްސަލާގައި...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 12:43

މިވެރިކަން ބަދަލުކުމަކީ ގައުމުދެކެ ލޯބިވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކަމެއް - ދޮންބެ

މިއަދު މިއޮތް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގައުމީ ކަމެއް ކަމަށް، ރޭ ބޭއްވި އިދިކޮޅު...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 01:02

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއިން ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ނަގާނަން- ކޯލީޑަރ ހަސަން

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއިން ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ހޯދާނެ ކަމަށް އުތުރު...

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 23:28

ޕީޕީއެމްގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއަށް، އެޑްވާންސް ޓީމުތައް ފުވައްމުލަކަށް ޖަމާވަނީ

ސަރުކާރުގައި އޮތް ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވާންސް ޓީމުތައް ފުވައްމުލަކަށް ޖަމާވާން ފަށައިފިއެވެ. ރިޔާސީ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 17:37

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ފަރާތުން ފަޅުތެރޭގައި ކުދި މަސްތަކެއް

މި ދުވަސްވަރު ފުވައްމުލަކުގެ ދެކުނު ފަރާތުން ފަޅުތެރެއިން ކުދި މަސްތަކެއް ހިފަމުން އާދެއެވެ. ކުދި (އެން...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 13:54

ފުވައްމުލައް-މާލެ ދަތުރު ކުރާ ބޯޓު ހަރަކާތް

މާލެއާއި ފުވައްމުލަކާއި ދެމެދު ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާ 5 ބޯޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 13:11
Seamaster