18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އީޔޫއިން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު


އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުވައްމުލަކުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓާއި ރަނިންމޭޓް މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް...

15 ޖުލައި 2018 00:22

ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް އިބޫގެ ކެމްޕޭނާއި ގުޅެން މާދަމާ ފުވައްމުލަކަށް

މިރޭ ޖުމްހޫރި ޕާޓީން އިންތިޚާބު ކުރި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމު މާދަމާ...

14 ޖުލައި 2018 02:11

މަދާމަ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސި ކެންޑިޑޭޓް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސި ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާއި އޭނާގެ ޓީމެއް މާދަމާ...

14 ޖުލައި 2018 01:08

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ފައިސަލް ނަސީމް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނިކުންނާނެ...

13 ޖުލައި 2018 23:48

ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ސަލާމަތްކޮށްފި

މިދިޔަ ޖޫން މަހު 23 ދުވަހު ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާންގ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު 12...

11 ޖުލައި 2018 00:44

ކުޑަކުދިންގެ 'ސުޖޫދު' ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް މިފަހަރު ފުވައްމުލަކުގައި

މާލޭގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ، ޕީސްފައުންޑޭޝަނުން ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮއްގެން ނަމާދު ވޯކްޝޮޕެއް...

05 ޖުލައި 2018 07:27

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އެޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯއެއް ނެރެފި

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ ހާމަކުރަން ފަށައިފިއެވެ....

02 ޖުލައި 2018 00:19

އިދިކޮޅު ހިޔަނި ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ 2 ބޭފުޅުން

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގުޅެގެން ވާދަކުރުމަށް ނިންމައި އެ ސަރުކާރެއްގެ ހިޔަނި...

01 ޖުލައި 2018 23:26

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބުރާހިމް މުޙާއްމަދު ސޯލިޙު

އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެޕާޓީގެ ޕާލާމެންޓާރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

29 ޖޫން 2018 14:50

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް...

25 ޖޫން 2018 02:20

ޖޭޕީގެ ކެބިނެޓް ލިސްޓްގައި ނަން އޮތީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެނެއް ނޫން - ޑރ.ޝައުޤީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އާއްމުުކުރި ހިޔަނި ކެބިނެޓް ލިސްޓުގައި ޑރ. މަހުމޫދު ޝައުގީގެ ނަން އޮތީ އެ...

19 ޖޫން 2018 22:55

ޖޭޕީގެ ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދެމީހުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި އެޕާޓީން އެކުލަވާލާ ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދެ މީހުން ހިމެނިއްޖެއެވެ....

19 ޖޫން 2018 22:27

ދަމަގު ޢީދު ކުޅިވަރު މިފަހަރު ވެސް ވަރަށް ފޯރި ގަދަ

ފިތުރު ޢީދު ދުވަހުގެ އުފަލާއި މިފަހަރު ވެސް ދަޑިމަގުގައި ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ކުރިޔަށް އެބަ ދެއެވެ....

17 ޖޫން 2018 20:26

ގޭގެއިން ވައްކަން ކުރުމަށް ބަޔަކު ވަންނަަނީ

މި ދުވަސްވަރު ފުވައްމުލަކުގެ ގޭގެއަށް ބަޔަކު ވައްކަން ކުރުމަށް ވަންނަމުންދާ ކަމަށް މިހުން ބުނަމުން ދެއެވެ....

17 ޖޫން 2018 14:37
Seamaster