20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ޝާހާއި ގާރީ ފިޔަވައި މަސީހާއި ދެކޮޅަށް ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެއްޖެ


މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަ ވަނީ

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް އަންނަ ހުކުރުގައި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ...

09 ޖުލައި 2017 10:36ކަރަންޓް ކަންތަކު މައްސަލައަށް އެންމެ އެދެވޭ ބަދަލެއް ނެތް - އަލީ ފަޒާދު

ކަރަންޓް މައްސަލައަށް އެންމެ އެދެވޭ ބަދަލެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ވައިބާ ގްރޫޕުގައި ފުވައްމުލަކު...

05 ޖުލައި 2017 17:06

އިގިރޭސި ހައްދުފަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ފައިސާ ހޯދަނީ ސައޫދީން ކަމަށް ވާތީ އެރިޕޯޓް އާންމުނުކުރެވި

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ހައްދުފަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ރިޕޯޓް...

05 ޖުލައި 2017 08:58

އެމްޕީ ޝާހުގެ ސޮޔާއެކު 45 މެންބަރުން ހަމަކޮށް މަސީހުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމަށް މަޖުލީހަށް ވައްދައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖުލީހަށް ދާދި ދެންމެއަކު...

03 ޖުލައި 2017 12:07

ސައުދީން އިސްރާއީލާއާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އުޅޭކަމުގެ ސިގުނަލް ލިބޭ

ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަށް އިތުރަށް ވާޙަކަނުދައްކާ، އިސްރާއީލާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ހަމައަކަށް އަޅުވަން...

01 ޖުލައި 2017 16:59

ޕްލާސްޓީކް ބިހުގެ ވާހަކައަކީ އަސްލެއް ނޫންކަމަށް ބެލެވޭ

މިދުވަސްކޮޅޮ ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ދައުރުވަމުން ދާ ޕްލާސްޓިކު ބިހުގެ ވަހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްކަމަށް...

28 ޖޫން 2017 21:04

މޯލްޑިވިއަންގެ ޢީދު ހަދިޔާ ފުވައްމުލަކުން ލިބުނީ ނިއުސަން ސަޢީދަށް

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދާއި ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަންނުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ޢީދު ދުވަހު މޯލްޑިވިއަންގެ...

28 ޖޫން 2017 20:02

ގަލްފު ގައުމުތަކުން ގަތަރާއި ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވިސްނާ: ޔޫއޭއީ ސަފީރު

ގަލްފު ގައުމުތަކުން ގަތަރާއި ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ޔޫއޭއިން...

28 ޖޫން 2017 14:01

އަލްޖަޒީރާ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލި ގޮވާލުމާއި ދެކޮޅަށް މީޑިއާތައް

ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކާއި މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާ ތަކުން އަލްޖަޒީރާ ބަންދުކުރުމަށް ގަތަރަށް ކުރި...

28 ޖޫން 2017 13:31

ދަޑިމަގު ޢީދު ކުޅިވަރު

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުގެ ވެސް ފިތުރު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ދަޑިމަގު އަވަށުން ވަރަށް...

25 ޖޫން 2017 10:41

ހޯދަޑު މަސްޖިދުލް ފަލާހުގައި މިއަދުގެ ޢީދު ނަމާދު ނުކުރެވުނު

ހޯދަޑު މަސްޖިދުލް ފަލާޙުގައި މިއަދު ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް ޢީދު ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތް...

25 ޖޫން 2017 10:04

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޕޯޗުގަލް އާއި މެކްސިކޯ

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުޅެވޭ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ގުރޫޕް އޭ ގެ ފަހު ދެމެޗު މިރޭ ނިމުނު އިރު ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ...

25 ޖޫން 2017 00:44
Seamaster