18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ނޫން ނޫން ހޮޅި ވާހަކަ. އަދުލުވެރި ފަނޑިޔާރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފު ލިބޭނެ- މަލީހު


ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް އިތުރު މެޖިސްޓްރޭޓަރަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް އިތުރު މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 17:57

ތިމާވެއްޓައި ރައްޓެހި ގޮތެއްގައި ގަސް ހައްދާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތެއްގައި ގަސް ހައްދާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 19:29

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ފުވައްމުލަކުގައި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ހިންގާ "އިންޓަނޭޝަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން" އާއި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 17:59


ދިރާގު އިންޓަރ ސްކޫލް ސައިންސް ފެއަރ 2017 (ފުވައްމުލައް)

"ދިރާގު އިންޓަރ ސްކޫލް ސައިންސް ފެއަރ 2017" ގެ ނަމުގައި ސައިންސް ފެއަރއެއް ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 22:53

ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބައިވެރިވަނީ

ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 20:22

ބަނޑާރަ ކިޅި ހިސާބުން ޣާޒިމަގުގައި އޮތް ފެންގަނޑަށް ތެޔޮ އެޅެނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި ވާއިރު ބަންޑާރަކިޅި ސަރަހައްދުން ޣާޒީމަގުގައި އޮތް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 19:52

20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުން ބައިވެރިވޭ

މިމަހު 11 އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ކުރިޔަށްދާ 20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 20:26

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ތާރުމަގު (ނާއިބު ތުއްތު ހިންގުން)ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:40

އެފްއެސްއެމްގެ ފިހާރައެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވަނީ

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ފިހަރައެއް މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވުމަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 12:06

އަންހެންކުދިންގެ ކުރިކެޓް މުބާރާތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުވައްމުލަކު ދެ ޓީމަށް

ކުރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި "ނޭޝަނަލް ވިމެންސް ޓީ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 11:39

ރޯހިންޔާ މުސްލިމުން މެރުމަށް ހިތްވަރުދިން ރާކޭޝް ޗެންނާ އަކީ ކާކު؟

ރާކޭޝް ޗެންނާ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވާ ފޭސްބުކް އެކައުންޓަކުން ބައިމަދު ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން ގަތުލުކުރަށް...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 16:16

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 11 މިލިއަން ޑޯލަރުގެ (3.6 މިލިއަން ކްވައިތު ދީނާރު)...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 15:42

އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ ޓީ-ޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ އަންހެން ކުދިންގެ ޓީ-ޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 22:32
Seamaster