26 މެއި 2017 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

އެންމެންނަށް ކުޅިވަރު - ސްޕޯރޓްސް ފޮރ އޯލް


އޭބީސީގެ ޚަބަރުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަލިކަށިވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި

އޮސްޓްރޭލިއަން ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން (އޭބީސީ) ގެ ޚަބަރުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަލިކަށިވަމުން ދާކަމަށް...

31 އޯގަސްޓް 2016 19:26

ޖަމީލާއި ނަޝީދާއި ކަމާލުއްދީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓް އަމުރު ނެރެފި

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ...

30 އޯގަސްޓް 2016 17:58

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު...

29 އޯގަސްޓް 2016 23:06

ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެދި އެލްޖީއޭ އަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަނީ

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހެޅުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ....

26 އޯގަސްޓް 2016 22:57

ސޮނެވާ ޖޫނިއަރ ހޮސްޓް އޮޕަންޑޭ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރުދުމާ މާލަމުގައި

ސޮނެވާފުއްޓާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސޮނެވާ ޖޫނިއަރ ހޮސްޓް އޯޕަން ޑޭ"...

26 އޯގަސްޓް 2016 17:36

ބައިނަލް އަގްވާމީ ފްރީޑައިވިން މުބާރާތްތަކުގައި އޮފިޝަލް ކަންކުރުމުގެ ފާސް ސިވާދުއަށް

ފީނުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރާކަތްތެރި ވަމުން އަންނަ ފުވައްމުލަކު ދޮންރުވާގެ އަބްދުﷲ ސިވާދު، ބައިނަލް އަގްވާމީ...

24 އޯގަސްޓް 2016 20:22

އައިފޯން 7 ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ފޯނު ކެންސަލްވެއްޖެ ކަމުގެ އަޑުފެތުރެން ފަށައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ލޯންޗުކުރާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދާ އައިފޯން 7ގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން...

24 އޯގަސްޓް 2016 20:10

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސްގެ ބަހުން އެގޭ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު ބަހަކީ ވަކިބަހެއް - ހިސްޓޯ

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސްގެ ބަހުން އެގޭ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު ބަހަކީ ވަކިބަހެއް ކަމަށް ޝިފާގު މުފީދު...

21 އޯގަސްޓް 2016 17:27

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އަންނަނިކޮށް...

20 އޯގަސްޓް 2016 21:35

Image not found

ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ....

20 އޯގަސްޓް 2016 21:28


އެމްޔޫއޯގެ ޖަލްސާ އާއި ދިމާކޮށް އެމްޖޭއެމް އިން މިރޭ ވަރަށް މުހިންމު ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

މިރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ، މޯލްޑިވުސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕަޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ޖަލްސާ އާއި ދިމާކޮށް...

18 އޯގަސްޓް 2016 11:05

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންކުރުމަށް 15 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އަންނަނިކޮށް...

17 އޯގަސްޓް 2016 10:43

ފެނިގެން މިދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އަބަދުވެސް ގާނޫނުތަކެއް ހެދިގެންދާ މަންޒަރު - ފައިސަލް

ބެރިކޭޑުތަކާ އެއްޗެހި ވެސް ފެޅި ވާހަކަ ދެއްކޭ. ކޮބައިތޯ ކުރީގައި ބެރިކޭޑު ފެޅި މީހުން؟ މިއަދު ބެރިކޭޑު...

16 އޯގަސްޓް 2016 10:22
Seamaster