22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުން ޝާހު ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ


ކޮލަމް ސުމެއް: ރައީސްގެ ގޮޑި ގެއްލިދާނެބާ

ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދަކީ ވެސް އިތުރު ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމެއް ގެނުވި ދުވަހެކެވެ....

10 ޖުލައި 2017 23:12

ޝާހާއި ގާރީ ފިޔަވައި މަސީހާއި ދެކޮޅަށް ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅިއްޖެ ނަމަ...

10 ޖުލައި 2017 16:58

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަ ވަނީ

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް އަންނަ ހުކުރުގައި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ...

09 ޖުލައި 2017 10:36ކަރަންޓް ކަންތަކު މައްސަލައަށް އެންމެ އެދެވޭ ބަދަލެއް ނެތް - އަލީ ފަޒާދު

ކަރަންޓް މައްސަލައަށް އެންމެ އެދެވޭ ބަދަލެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ވައިބާ ގްރޫޕުގައި ފުވައްމުލަކު...

05 ޖުލައި 2017 17:06

އިގިރޭސި ހައްދުފަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ފައިސާ ހޯދަނީ ސައޫދީން ކަމަށް ވާތީ އެރިޕޯޓް އާންމުނުކުރެވި

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ހައްދުފަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ރިޕޯޓް...

05 ޖުލައި 2017 08:58

އެމްޕީ ޝާހުގެ ސޮޔާއެކު 45 މެންބަރުން ހަމަކޮށް މަސީހުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމަށް މަޖުލީހަށް ވައްދައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖުލީހަށް ދާދި ދެންމެއަކު...

03 ޖުލައި 2017 12:07

ސައުދީން އިސްރާއީލާއާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އުޅޭކަމުގެ ސިގުނަލް ލިބޭ

ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަށް އިތުރަށް ވާޙަކަނުދައްކާ، އިސްރާއީލާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ހަމައަކަށް އަޅުވަން...

01 ޖުލައި 2017 16:59

ޕްލާސްޓީކް ބިހުގެ ވާހަކައަކީ އަސްލެއް ނޫންކަމަށް ބެލެވޭ

މިދުވަސްކޮޅޮ ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ދައުރުވަމުން ދާ ޕްލާސްޓިކު ބިހުގެ ވަހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްކަމަށް...

28 ޖޫން 2017 21:04

މޯލްޑިވިއަންގެ ޢީދު ހަދިޔާ ފުވައްމުލަކުން ލިބުނީ ނިއުސަން ސަޢީދަށް

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދާއި ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަންނުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ޢީދު ދުވަހު މޯލްޑިވިއަންގެ...

28 ޖޫން 2017 20:02

ގަލްފު ގައުމުތަކުން ގަތަރާއި ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވިސްނާ: ޔޫއޭއީ ސަފީރު

ގަލްފު ގައުމުތަކުން ގަތަރާއި ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ޔޫއޭއިން...

28 ޖޫން 2017 14:01

އަލްޖަޒީރާ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލި ގޮވާލުމާއި ދެކޮޅަށް މީޑިއާތައް

ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކާއި މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާ ތަކުން އަލްޖަޒީރާ ބަންދުކުރުމަށް ގަތަރަށް ކުރި...

28 ޖޫން 2017 13:31

ދަޑިމަގު ޢީދު ކުޅިވަރު

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުގެ ވެސް ފިތުރު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ދަޑިމަގު އަވަށުން ވަރަށް...

25 ޖޫން 2017 10:41
Seamaster