17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު މިހާއާއި އެންމެ ކުރު މިހާ ލަންޑަނުގައި ބައްދަލުކޮށްފި


މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދީނާއި އިލްމުވެރިންނާއި މެދު އޮތް ނަފުރަތު ދޭހަވޭ - ޑރ.އިޔާޒު

މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދީނާއި އިލްމުވެރިންނާއިމެދު އޮތް ނަފުރަތާއި ހަސަދަވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަން...

19 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:48

ހުނުބޮލި އަބްދުﷲ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުނުބޮލި އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (އަބްދުﷲ)...

17 އޮކްޓޫބަރ 2016 14:15

އައިޑިއަލް ސްކޫލުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

އާންމުކޮށް ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި ތަފާތުގޮތަކަށް، މިޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:20ފުވައްމުލަކުގައި އެހާ ރީތި އަންހެންކުދިން، ތިބި ކަމަށްވަންޏާ، ހިތުގެ ބަލިތައް އުފެދޭނެ -ރައީސް ޔާމީން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެހާ ރީތި އަންހެންކުދިން، ޖިންސުއްލަޠީފުން ތިބި ކަމަށްވަންޏާ، ހިތުގެ ބަލިތައް...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:48

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކު ތާއިދު ކުރޭ ބާ؟

ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ދެވަނައަށް އެންމެބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތް، ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން ރާއްޖޭގެ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:05


ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައްޓަވާ ދެއްވައިފިއެވެ. ދާދި...

10 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:07ރައީސް ޔާމިން މާދަމާ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މާދަމާ (ހޯމަ) ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ....

09 އޮކްޓޫބަރ 2016 10:31

ވެސްޓް ބޭންކް ދޫކޮށް ފަލަސްތީނު މީހުން ފައިބާން ސައުދީ ޕްރިންސް ގޮވާލައްވައިފި!

ސައުދީ ދުވަހު ނޫސް އަލްވަތަން އިން ހާމަކުރި ގޮތުން، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ވެސްޓް ބޭންކު އިޒުރޭލަށް...

08 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:57

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް" ޕްރޮގްރާމުގެ ފެށުން މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި

"ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ކުޅިވަރު" ޝިއާރުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް"...

07 އޮކްޓޫބަރ 2016 15:43
Seamaster