19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


ދިރާގު އިންޓަރ ސްކޫލް ސައިންސް ފެއަރ 2017 (ފުވައްމުލައް)

"ދިރާގު އިންޓަރ ސްކޫލް ސައިންސް ފެއަރ 2017" ގެ ނަމުގައި ސައިންސް ފެއަރއެއް ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 22:53

ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބައިވެރިވަނީ

ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 20:22

ބަނޑާރަ ކިޅި ހިސާބުން ޣާޒިމަގުގައި އޮތް ފެންގަނޑަށް ތެޔޮ އެޅެނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި ވާއިރު ބަންޑާރަކިޅި ސަރަހައްދުން ޣާޒީމަގުގައި އޮތް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 19:52

20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުން ބައިވެރިވޭ

މިމަހު 11 އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ކުރިޔަށްދާ 20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި...

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 20:26

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ތާރުމަގު (ނާއިބު ތުއްތު ހިންގުން)ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:40

އެފްއެސްއެމްގެ ފިހާރައެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވަނީ

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ފިހަރައެއް މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވުމަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 12:06

އަންހެންކުދިންގެ ކުރިކެޓް މުބާރާތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުވައްމުލަކު ދެ ޓީމަށް

ކުރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި "ނޭޝަނަލް ވިމެންސް ޓީ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 11:39

ރޯހިންޔާ މުސްލިމުން މެރުމަށް ހިތްވަރުދިން ރާކޭޝް ޗެންނާ އަކީ ކާކު؟

ރާކޭޝް ޗެންނާ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވާ ފޭސްބުކް އެކައުންޓަކުން ބައިމަދު ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން ގަތުލުކުރަށް...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 16:16

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 11 މިލިއަން ޑޯލަރުގެ (3.6 މިލިއަން ކްވައިތު ދީނާރު)...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 15:42

އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ ޓީ-ޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ އަންހެން ކުދިންގެ ޓީ-ޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 22:32

ބިލަބޮން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ފިލްޑް ޓްރިޕް ފުވައްމުލަކުގައި

ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީ އާއި ދިމާކޮށް ބިލަބޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 4 ގެ ދަރިވަރުން ފިލްޑް ޓްރިޕެއްގައި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 21:20

ވިލާ ގުރޫޕްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް !

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ވިލާގުރޫޕްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި ޖޮބް ފެއާރއެއް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 21:07

ފައިސާއިން ހުރިހާކަމެއް ވާނެ ކަމެއް ގަބޫލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟

ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ އިރު-އުތުރު ސަހަރެއް ކަމުގައިވާ ހާބިން ޕްރޮވިންސްގެ، ހާބިން ޕްރޮވިންޝަލް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 01:22

މުޅި ފުވައްމުލައް ވަށާ ސާފުކުރުމަށްފަހު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި

އިންތިހާއަށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ފުވައްމުލަކުގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 10:48
Seamaster