22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

އޭއެފްސީ މީޑިއާ ވޯކްޝޮޕްގައި މިކަލް ނޫހުން ބައިވެރިވެއްޖެ


ޗެކް ބައުންސް މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

މިހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ފުވައމްުލަކުގެ މީހަކު...

22 މާރޗް 2017 15:20

އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދޭން ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުވަނީ

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ރޯގާ އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު...

21 މާރޗް 2017 17:33

މާބަނޑު މީހުނަށް ވެކްސިން ދިނުން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުގައި

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިގެން އުޅޭ ސްވައިން ފްލޫ ރޯގާގެ ވެކްސިން ފުވައްމުލަކުގެ މާބަނޑު އަންނެހުންނަށް...

20 މާރޗް 2017 20:08

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 3 ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ގެ ދަށުން މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވަން ޖެހޭ...

18 މާރޗް 2017 11:54

ފުވައްމުލަކުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވި - އެކަމަކު މިހާރު ލިބެން އެބަހުރި

ރެއިން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިކަލް...

15 މާރޗް 2017 19:18

އެމްޑީޕީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ވޯކްޝޮޕެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު އެމްޑިޕީން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ...

15 މާރޗް 2017 18:03

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ގުނޫތު ކިޔަން އަންގައިފި

މިދުވަސްކޮޅު ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ 'ސްވައިން ފުލޫ' ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް އެދި، ރާއްޖޭގެ...

15 މާރޗް 2017 17:00

ހަލުއި ސްޕީޑެއްގައި ވައިރަލް ހުން ފެތުރެނީ

މިދުވަސްކޮޅު ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ހުމުގެ ރޯގާއެއްކަމަށްވާ ސްވައިން ފްލޫ ފެތުރެމުން އެބަދެއެވެ. މާލޭ...

13 މާރޗް 2017 20:29

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު ދެޕާޓީން ފަށައިފިއެވެ. މިރޭ...

11 މާރޗް 2017 23:07

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑިއަށް ހަތް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރަނީ

އެޕްރީލް 15 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ...

10 މާރޗް 2017 15:35

ފުވައްމުލަކު ޑައިވިން ޕޮއިންޓަށް ޑައިވިން ކުރަން ފޭބި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ޑައިވިން ޕޮއިންޓްއަށް ޑައިވިން ކުރަން ފޭބި ފިރިހެން ފަތުރުވެރިޔަކުގެ ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ...

06 މާރޗް 2017 08:56

ސީކެޕުން ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގި ކިޅި ސާފުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް...

05 މާރޗް 2017 15:14

ފުވައްމުލަކު އިރުއުތުރު ފަރާތަށް އުދަ އަރައިފި

މިއަދު (ހުކުރު ދުވަހު) ފުވައްމުލަކު އިރު އުތުރު ފަރާތުން ހޯދަޑު ސަރަހައްދަ އުދަ އަރައިފިއެވެ. ހޯދަޑު...

18 ފެބުރުއަރީ 2017 02:47

ބަނދަރަށް ނުވަދެވިގެން މާނޭރަށް މުދާ ބާލަނީ

މާލެއިން ފުރައިގެން ރޭ ފުވައްމުލަކަށް އައި ހަވާސް ބޯޓަށް ބަނދަރަށް ވަދެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ބޯޓުގެ މާލިމީ...

17 ފެބުރުއަރީ 2017 17:17
Seamaster