19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސް އޮންނަ ރެއަށް މަދަހަ މުބާރާތް ބަދަލުކޮށްފިބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސް އޮންނާނީ ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަންލް ކޮލެޖްގައި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އިސްލާމީ އިލްމްވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސް ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ބޭއްވުމަށް...

13 ޖުލައި 2017 10:19


އެންމެ ފަހުން ޝާހު ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ޝާހު ވެސް އެންމެފަހުން މިރޭ ޕީޕީއެމުން...

10 ޖުލައި 2017 23:19

ކޮލަމް ސުމެއް: ރައީސްގެ ގޮޑި ގެއްލިދާނެބާ

ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދަކީ ވެސް އިތުރު ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމެއް ގެނުވި ދުވަހެކެވެ....

10 ޖުލައި 2017 23:12

ޝާހާއި ގާރީ ފިޔަވައި މަސީހާއި ދެކޮޅަށް ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅިއްޖެ ނަމަ...

10 ޖުލައި 2017 16:58

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަ ވަނީ

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް އަންނަ ހުކުރުގައި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ...

09 ޖުލައި 2017 10:36ކަރަންޓް ކަންތަކު މައްސަލައަށް އެންމެ އެދެވޭ ބަދަލެއް ނެތް - އަލީ ފަޒާދު

ކަރަންޓް މައްސަލައަށް އެންމެ އެދެވޭ ބަދަލެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ވައިބާ ގްރޫޕުގައި ފުވައްމުލަކު...

05 ޖުލައި 2017 17:06

އިގިރޭސި ހައްދުފަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ފައިސާ ހޯދަނީ ސައޫދީން ކަމަށް ވާތީ އެރިޕޯޓް އާންމުނުކުރެވި

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ހައްދުފަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ރިޕޯޓް...

05 ޖުލައި 2017 08:58

އެމްޕީ ޝާހުގެ ސޮޔާއެކު 45 މެންބަރުން ހަމަކޮށް މަސީހުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމަށް މަޖުލީހަށް ވައްދައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖުލީހަށް ދާދި ދެންމެއަކު...

03 ޖުލައި 2017 12:07

ސައުދީން އިސްރާއީލާއާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އުޅޭކަމުގެ ސިގުނަލް ލިބޭ

ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަށް އިތުރަށް ވާޙަކަނުދައްކާ، އިސްރާއީލާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ހަމައަކަށް އަޅުވަން...

01 ޖުލައި 2017 16:59

ޕްލާސްޓީކް ބިހުގެ ވާހަކައަކީ އަސްލެއް ނޫންކަމަށް ބެލެވޭ

މިދުވަސްކޮޅޮ ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ދައުރުވަމުން ދާ ޕްލާސްޓިކު ބިހުގެ ވަހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްކަމަށް...

28 ޖޫން 2017 21:04
Seamaster