19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

މޯލްޑިވިއަންގެ ޢީދު ހަދިޔާ ފުވައްމުލަކުން ލިބުނީ ނިއުސަން ސަޢީދަށް


ގަލްފު ގައުމުތަކުން ގަތަރާއި ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވިސްނާ: ޔޫއޭއީ ސަފީރު

ގަލްފު ގައުމުތަކުން ގަތަރާއި ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ޔޫއޭއިން...

28 ޖޫން 2017 14:01

އަލްޖަޒީރާ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލި ގޮވާލުމާއި ދެކޮޅަށް މީޑިއާތައް

ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކާއި މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާ ތަކުން އަލްޖަޒީރާ ބަންދުކުރުމަށް ގަތަރަށް ކުރި...

28 ޖޫން 2017 13:31

ދަޑިމަގު ޢީދު ކުޅިވަރު

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުގެ ވެސް ފިތުރު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ދަޑިމަގު އަވަށުން ވަރަށް...

25 ޖޫން 2017 10:41

ހޯދަޑު މަސްޖިދުލް ފަލާހުގައި މިއަދުގެ ޢީދު ނަމާދު ނުކުރެވުނު

ހޯދަޑު މަސްޖިދުލް ފަލާޙުގައި މިއަދު ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް ޢީދު ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތް...

25 ޖޫން 2017 10:04

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޕޯޗުގަލް އާއި މެކްސިކޯ

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުޅެވޭ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ގުރޫޕް އޭ ގެ ފަހު ދެމެޗު މިރޭ ނިމުނު އިރު ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ...

25 ޖޫން 2017 00:44

ޤުރުއާނާއި ސައިންސް ފޯރަމް 2017 ގެ ނަމުގައި ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރުން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

'ޤުރުއާނާއި ސައިންސް ފޯރަމް 2017' ގެ ނަމުގައި ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރުން މެދުވެރިކޮށް ގާޑިއަން އެސޯސިއޭޝަނުން...

24 ޖޫން 2017 17:34

މިއަހަރު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ފިތުރު ޢީދު ނަމަމާދު ކުރުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި

ފާއިތުވި ދެ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް، ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދު...

24 ޖޫން 2017 16:53

އެސިސްޓެންޓް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ހިޝާމް

އެސިސްޓެންޓް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ހިޝާމް ވަޖީހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ....

21 ޖޫން 2017 16:49

ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ނުފެށި ދިގުލަނީ

ފްލައިމީން ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ދަތުރުތައް އަލުން ފެށުމަށް ވަމުން އައި ތައްޔާރީތައް ދިގުލައިގެން...

21 ޖޫން 2017 00:51

ތާރުމަގުން މުޑިއަރާ އެކަކު ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި

ރޭ 10:15 އެހާކަށް ހާއިރު ފުވައްމުލަކު ތާރުމަގުން (ނާއިބު ތުއްތު ހިނގުން) ކުނިކޮށި ހިސާބުގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި...

17 ޖޫން 2017 15:16

މެސި ކުޑައިރުގެ ލޯބިވެރިޔާއާއި ކާވެނި ކުރަނީ

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅ ތަރި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނެލް މެސީ އޭނާގެ ކުޑައިރުގެ ލޯބިވެރިޔާ އެންޓޮނެއްލާ ރޮކޫޒޯ އާއި މި...

13 ޖޫން 2017 00:22

ފްލައިމީން މާލެއިން ރަށަށް، ކޮޅަކަށް 888ރ. ގެ ފެއަރ

ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފުވައްމުލަކަށާއި އައްޑުއަށް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ކޮޅަކަށް 888...

12 ޖޫން 2017 01:36

ތުނޑުކުނާ ވިޔަން ދަސްކޯށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ތުނޑު ކުނާ ވިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ބާއްވަން ތިމާވެއްޓާއި...

09 ޖޫން 2017 01:48

"ގަތަރު އެކަހެރިކޮށްލުން ހަރާމް - އިންޓަރނެޝަނަލް ޔުނިއަން އޮފް މުސްލިމް ސްކޯލަރސް

ގަތަރާއި މެދު މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ އެކަހެރި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ބަލައި ނުގަތުމަށް،...

08 ޖޫން 2017 00:44
Seamaster