22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

Image not found

ނާރެސް ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި


އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން އިންތިޚާބު ފުވައްމުލަކުގެ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު އިއްޔެ ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މެދު...

11 ފެބުރުއަރީ 2017 11:53

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 އަދި 12 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 އަދި 12 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް...

11 ފެބުރުއަރީ 2017 08:58

ވީދަޑު ސަރަހައްދު ބޮޑުބައެއް އަނދައިފި

ފުވައްމުލަކު އުތުރުން ވީދަޑު ސަރަހައްދަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯދަޑު ސަރހައްދުން...

10 ފެބުރުއަރީ 2017 20:48

ދުނިޔޭގެ ބުރުގާ ދުވަސް

މިއަހަރު ފެބުރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ މުސްލިމު ނޫން މީހުން ވެސް ބުރުގާ އަޅައިގެން ދުނިޔޭގެ ބުރުގާ...

08 ފެބުރުއަރީ 2017 22:21

ޒިކުރާ އިންސްޓިއުޓަށް ކޮލެޖްގެ ދަރަޖަ ލިބިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާ ޒިކުރާ އިންސްޓިއުޓަށް ކޮލެޖްގެ ދަރަޖަ...

07 ފެބުރުއަރީ 2017 12:33

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބޭ އިނގިރޭސި ކޯސްތަކެއް މައިކޮލެޖުން ފަށަނީ

މިއާންޒް އިންޓަރނޭޝަނޭލް (މައި) ކޮލެޖުން ފުވައްމުލަކުގައި ޚާއްސަ އިނގިރޭސި ކުލާސްތަކެއް ހިންގުމަށް...

06 ފެބުރުއަރީ 2017 19:38

"ޅެންވެރިޔާ 2016" އެއްވަނަ ފަތުހުﷲ އަށް

ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުން މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވައިލި ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ "ޅެންވެރިޔާ-2016" ގެ...

02 ފެބުރުއަރީ 2017 15:56

ކުޅި އާއި ޗަސްބިމުގެ ދުވަސް ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރާ، ބައިނަލް އަގްވާމީ ދުވަހެއް ކަމަށްވާ ކުޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ ދުވަސް...

01 ފެބުރުއަރީ 2017 15:32

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިފި

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ...

01 ފެބުރުއަރީ 2017 09:38

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިން ތާވަލްކޮށްފައިވާ މުއްދަތައް ނިމޭނެ

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހު ކުރި ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް...

29 ޖެނުއަރީ 2017 08:36

މައިކޮލެޖުގެ އައު ކޯސްތަކެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށަނީ

މިއާންޒް އިންޓަރނެޝަނޭލް (މައި) ކޮލެޖުން ފުވައްމުލަކުގައި އިތުރު ދާއިރާތަކުން މަތީ ތައުލިމުގެ...

27 ޖެނުއަރީ 2017 18:29

ފުވައްމުލަކުގައި މޯޗަރީއަކާއެކު ހިނަވާގެއެއްގެ ޚިދުމަތް

ފުވައްމުލަކުގައި މޯޗަރީއަކާއެކު ހިނަވާގެއެއްގެ ޚިދުމަތް އިއްޔެ އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ. ދިގުވާނޑު...

27 ޖެނުއަރީ 2017 16:57

އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގޮޑިއަށް ޕީޕީއެމް އިން ވާދަކުރާނީ ހަމަދު ކަމަށް ބެލެވޭ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ހަމަދު އަބްދުﷲ ވާރުތަ...

26 ޖެނުއަރީ 2017 18:12

އިމާމުންނާއި ހުކުރު ކުރާމީހުން ތާޒާކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ފުވައްމުލަކުގައި

އިމާމުންނާއި ހުކުރުކުރާ މީހުން ތާޒާ ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފުވައްމުލަކުގައި...

20 ޖެނުއަރީ 2017 15:32
Seamaster