17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ސްކޫލް ލީޑަރުންގެ ފަންނުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ފަށައިފި


ހިސްޓޯ އިނީޝިއޭޓިވް އިން އޭއީސީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޑިޖިޓަލް ކުލާސް ރޫމަށް ލިބުނު ގެއްލުން ހައްލުކޮށްފި

މިކަލް ނޫހުށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހިސްޓޯ އިނީޝިއޭޓިވް ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޒުނައިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި...

11 ޖުލައި 2016 19:50

މިހާރު މިއުޅެނީ ގިސާސް ހިފަންތޯ ނުވަތަ ވަކި މީހަކު މަރާލަން ތޯ - ޑރ. އިޔާޒު

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން މިއުޅެނީ މަރަށް މަރު ހިފަން ކަމާއިމެދު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު...

11 ޖުލައި 2016 17:01

ފުވައްމުލަކުގައި ޗެރީ ހައްދާފައި

ތަފާތު އައު ބާވަތްތައް ހެއްދުމަށް މަޝްހޫރު "އޯކިޑް" ގޭ ގޯތި ތެރޭގައި މިފަހަރު ހައްދާފައި މި ވަނީ...

10 ޖުލައި 2016 17:24

ފުވައްމުލަކުގެ އާއްމު ދަތުރުތަކަށް 2 ބަހުން ފުދޭނެ ބާ؟

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު އިފްތިތާޙު ކުރަން އުޅޭ ފުވައްމުލަކުގެ އާއްމު ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އެންމެ 2...

10 ޖުލައި 2016 17:06

ފުވައްމުލަކުގައި މިއަހަރު ފިތުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

މިއަހަރުގެ ފިތުރުއީދު ނަމާދު ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ...

06 ޖުލައި 2016 13:11

ހަވީރު ނޫހުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމާއިމެދު އެޗްއާރުސީއެމުން އެއްޗެއް ނުބުނުމުން ހިސްޓޯގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ހާމަކޮށްފި

ހަވީރު ނޫހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުން އެމުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް...

06 ޖުލައި 2016 12:08

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތަށް އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

މި ޖުލައިމަހު ފަހުކޮޅު ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް...

05 ޖުލައި 2016 16:57

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 5 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް މި ޖުލައި މަހު 14 ން 16ށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 5 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް މި ޖުލައި މަހު 14 ން 16ށް ބޭއްވުމަށް...

05 ޖުލައި 2016 16:34

ފުވައްމުލަކުގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދު 1437 ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި!

މިދިޔަ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން މި އަހަރު ވެސް، ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދު...

06 ޖުލައި 2016 13:13

ފްލެޓްތަކުގެ އަގު %50 ބޮޑުވީ ކީއްވެގެން ބާ؟

އިޖުތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފުވަމްއުލަކުގައި ގާއިމުކުރެވޭ ފްލެޓެތަކުގެ އަގު ކުރިން...

04 ޖުލައި 2016 21:53

ހޭޒްގެ ގުރުއާން މުބާރާތް ކުރިޔަށްދަނީ

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް)ގެ 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ގުރޭޑްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތް އެސްކޫލުގެ...

03 ޖުލައި 2016 22:15

މި ޖުލައި މަހު 13 ގައި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

މި ޖުލައި މަހު 13ގައި ފުވައްމުލަކުގައި ރަސްމީކޮށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަން އެމްޕީއެލްއާއި ފުވައްމުލަކު...

03 ޖުލައި 2016 19:02

ހޭޒްގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ދަރިވަރުން އުނގެނުމާއި ގުޅުވައިގެން ޚާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުމެއް...

03 ޖުލައި 2016 01:33

ފުވައްމުލަކުގެ އާންމު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވަނީ 2 ބަސް

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަތޮޅުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޕީއެލް އިން އެޚިދުމަތަށް...

01 ޖުލައި 2016 22:08
Seamaster