18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ހަލުއި ސްޕީޑެއްގައި ވައިރަލް ހުން ފެތުރެނީ


ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު ދެޕާޓީން ފަށައިފިއެވެ. މިރޭ...

11 މާރޗް 2017 23:07

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑިއަށް ހަތް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރަނީ

އެޕްރީލް 15 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ...

10 މާރޗް 2017 15:35

ފުވައްމުލަކު ޑައިވިން ޕޮއިންޓަށް ޑައިވިން ކުރަން ފޭބި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ޑައިވިން ޕޮއިންޓްއަށް ޑައިވިން ކުރަން ފޭބި ފިރިހެން ފަތުރުވެރިޔަކުގެ ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ...

06 މާރޗް 2017 08:56

ސީކެޕުން ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގި ކިޅި ސާފުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް...

05 މާރޗް 2017 15:14

ފުވައްމުލަކު އިރުއުތުރު ފަރާތަށް އުދަ އަރައިފި

މިއަދު (ހުކުރު ދުވަހު) ފުވައްމުލަކު އިރު އުތުރު ފަރާތުން ހޯދަޑު ސަރަހައްދަ އުދަ އަރައިފިއެވެ. ހޯދަޑު...

18 ފެބުރުއަރީ 2017 02:47

ބަނދަރަށް ނުވަދެވިގެން މާނޭރަށް މުދާ ބާލަނީ

މާލެއިން ފުރައިގެން ރޭ ފުވައްމުލަކަށް އައި ހަވާސް ބޯޓަށް ބަނދަރަށް ވަދެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ބޯޓުގެ މާލިމީ...

17 ފެބުރުއަރީ 2017 17:17

Image not found

ނާރެސް ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި

20 މީހުންނާއެކީ ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފުވައްމުލަކު ނާރެސް ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން...

14 ފެބުރުއަރީ 2017 10:14

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން އިންތިޚާބު ފުވައްމުލަކުގެ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު އިއްޔެ ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މެދު...

11 ފެބުރުއަރީ 2017 11:53

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 އަދި 12 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 އަދި 12 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް...

11 ފެބުރުއަރީ 2017 08:58

ވީދަޑު ސަރަހައްދު ބޮޑުބައެއް އަނދައިފި

ފުވައްމުލަކު އުތުރުން ވީދަޑު ސަރަހައްދަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯދަޑު ސަރހައްދުން...

10 ފެބުރުއަރީ 2017 20:48

ދުނިޔޭގެ ބުރުގާ ދުވަސް

މިއަހަރު ފެބުރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ މުސްލިމު ނޫން މީހުން ވެސް ބުރުގާ އަޅައިގެން ދުނިޔޭގެ ބުރުގާ...

08 ފެބުރުއަރީ 2017 22:21

ޒިކުރާ އިންސްޓިއުޓަށް ކޮލެޖްގެ ދަރަޖަ ލިބިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާ ޒިކުރާ އިންސްޓިއުޓަށް ކޮލެޖްގެ ދަރަޖަ...

07 ފެބުރުއަރީ 2017 12:33

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބޭ އިނގިރޭސި ކޯސްތަކެއް މައިކޮލެޖުން ފަށަނީ

މިއާންޒް އިންޓަރނޭޝަނޭލް (މައި) ކޮލެޖުން ފުވައްމުލަކުގައި ޚާއްސަ އިނގިރޭސި ކުލާސްތަކެއް ހިންގުމަށް...

06 ފެބުރުއަރީ 2017 19:38

"ޅެންވެރިޔާ 2016" އެއްވަނަ ފަތުހުﷲ އަށް

ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުން މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވައިލި ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ "ޅެންވެރިޔާ-2016" ގެ...

02 ފެބުރުއަރީ 2017 15:56
Seamaster