22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

މާދަޑު ކައުންސިލުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސް އުވާލަނީ


އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮތްޕަށް ބޭންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް...

17 ޖެނުއަރީ 2017 17:14

ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ ޖެނުއަރީ 27ގައި ބާއްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް...

16 ޖެނުއަރީ 2017 21:07

އެމްއެންޔޫއިން ފުވައްމުލަކުގައި ނަރުހުން ތަމްރީނު ކުރަން ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ފުވައްމުލަކުގައި ނަރުހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ...

12 ޖެނުއަރީ 2017 18:31

މީހުންނަށް ހަމަލަދޭ ވައްތަރުގެ މިޔަރު ބަދަރުތެރެއިން ފެންނަކަމަށް ޑައިވަރުން ބުނޭ

މިޔަރުގެ ބާވަތެއް ކަމަގައިވާ 'ޓައިގަރ ޝާކު' ފުވައްމުލަކުގެ ބަނދަރު ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ބައެއް...

11 ޖެނުއަރީ 2017 21:40

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ, މުނީރުގެ ސައިކަލު އަންދާލައިފި

ދަޑިމަގު ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުނީރު ހަސަންގެ ސައިކަލު ބަޔަކު އަންދާލައިފިއެވެ. ފާއިތުވި...

09 ޖެނުއަރީ 2017 23:51

25 ފެބްރުއަރީ 2017 ގެ ފަހުން ކައުންސިލަރުން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމަށް ގޮވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލަރުންނާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެދު ދާއިރާއަށް...

09 ޖެނުއަރީ 2017 00:06

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އޭޕްރީލް 8 ގައި ބޭއްވުމަށް މާދަމާ އިއުލާން ކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ދެވަނަ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު (8 އޭޕްރީލް) ގައި...

08 ޖެނުއަރީ 2017 23:22

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރާ ނުލިބި ލަސްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ފާއިތުވި ޑިސެމްބަރު...

05 ޖެނުއަރީ 2017 12:29

ލަސްކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އޭޕްރީލްގައި ބޭއްވޭނެ ބާ؟

މި ޖެނުއަރީ މަހު 15ގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު...

04 ޖެނުއަރީ 2017 13:48

ފުނާޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަންއަކަށް އަލީ ވަސީމު

ފުނާޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ(އެފްޑީސީއެސް) ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން...

04 ޖެނުއަރީ 2017 09:49

ބާރްތީ ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަން

އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ އަށް ފަހު އެނބުރި އިންޑިޔާ އަށް ދާން ބޭނުން ނުވާކަމަށް، މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިޔަން ބާރްތީ...

02 ޖެނުއަރީ 2017 13:31

ޏ. އޭއީސީގެ ދަރިވަރުންނަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޓެކްސްޓް ފޮތް ދޫކުރުނީ

އަންނަ އާދީއްތު ދުވަހު ފެށޭ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ...

01 ޖެނުއަރީ 2017 23:01

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ސްޓްރޯބެރީ މޫސުން - އެކަމަކު ފަރުވާތެރިވޭ!

ރާއްޖޭގައި ސްޓްރޯބެރީ އާއްމުކޮށް ނުހެއްދި ކަމުގައިވިޔަސް މާލޭގެ ބާޒާރުން ސްޓްރޯބެރީ ދުވަހަކު ވެސް...

29 ޑިސެމްބަރ 2016 22:17

ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ގަބޫލުކުރަން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިމީ ކާރޓާރ ގޮވާލައްވައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ގަބޫލުކުރަން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިމީ ކާރޓާރ އޮބާމާގެ ސަރުކާރަށް...

29 ޑިސެމްބަރ 2016 20:49
Seamaster