20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިގުވާނޑު އަފުން ޓީމަށް


ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު މިހާއާއި އެންމެ ކުރު މިހާ ލަންޑަނުގައި ބައްދަލުކޮށްފި

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދިގުމީހާއާއި މިހާތަނަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރުމީހާ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:09

މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދީނާއި އިލްމުވެރިންނާއި މެދު އޮތް ނަފުރަތު ދޭހަވޭ - ޑރ.އިޔާޒު

މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދީނާއި އިލްމުވެރިންނާއިމެދު އޮތް ނަފުރަތާއި ހަސަދަވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަން...

19 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:48

ހުނުބޮލި އަބްދުﷲ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުނުބޮލި އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (އަބްދުﷲ)...

17 އޮކްޓޫބަރ 2016 14:15

އައިޑިއަލް ސްކޫލުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

އާންމުކޮށް ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި ތަފާތުގޮތަކަށް، މިޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:20ފުވައްމުލަކުގައި އެހާ ރީތި އަންހެންކުދިން، ތިބި ކަމަށްވަންޏާ، ހިތުގެ ބަލިތައް އުފެދޭނެ -ރައީސް ޔާމީން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެހާ ރީތި އަންހެންކުދިން، ޖިންސުއްލަޠީފުން ތިބި ކަމަށްވަންޏާ، ހިތުގެ ބަލިތައް...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:48

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކު ތާއިދު ކުރޭ ބާ؟

ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ދެވަނައަށް އެންމެބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތް، ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން ރާއްޖޭގެ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:05


ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައްޓަވާ ދެއްވައިފިއެވެ. ދާދި...

10 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:07ރައީސް ޔާމިން މާދަމާ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މާދަމާ (ހޯމަ) ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ....

09 އޮކްޓޫބަރ 2016 10:31

ވެސްޓް ބޭންކް ދޫކޮށް ފަލަސްތީނު މީހުން ފައިބާން ސައުދީ ޕްރިންސް ގޮވާލައްވައިފި!

ސައުދީ ދުވަހު ނޫސް އަލްވަތަން އިން ހާމަކުރި ގޮތުން، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ވެސްޓް ބޭންކު އިޒުރޭލަށް...

08 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:57
Seamaster