29 އެޕްރީލް 2017 (ހޮނިހިރު)


ޚަބަރު

ގައުމީ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ކުއިޒް މުބާރާތް ހޭޒްގައި ފަށައިފި


އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޒާހަތްތެރި ވާންޖެހެނީ އޭސީސީ - އެމްޑީޕީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް ސައީދު

ފުވައްމުލަކުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ފޯވައްސެއް ފާހަނގަ ކުރަމުންދާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޒާހަތްތަރި...

16 އެޕްރީލް 2016 14:56

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހު ހަމައެކަނި ދިވެހި ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރާ ދުވަހަކަށް ހެދުން ކިހިނެތް ތޯ؟- ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލް

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެދުވަހަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރާ...

16 އެޕްރީލް 2016 14:11

ގަސްކާނާ އުފެއްދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު...

16 އެޕްރީލް 2016 13:02

"ޅެންވެރިޔާ 2016" ގެ އެއްވަނަ ޅެންވެރިއަކަށް ފަތުހުﷲ ސާލިހު

ލިއުންތެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި “ޅެންވެރިޔާ 2016”ގެ އެއްވަނަ ޅެންވެރިއަކަށް...

14 އެޕްރީލް 2016 19:14

ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ބަހުރުވައިގައި ހިމެނޭ "ނަވިޔަނި" (ނ ބަރުކޮށް ކިޔާގޮތަށް) ދިވެހި ބަހުގައި ހިމަނައި ދިނުމަށް ހިސްޓޯ އެދިއްޖެ

ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ބަހުރުވައިގައި ހިމެނޭ "ނަވިޔަނި (ބަރު ނ)" ދިވެހި ބަހުގައި ހިމަނައި ދިނުމަށް ޝިފާގް...

11 އެޕްރީލް 2016 16:40

ސިއްހަތު ދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަނގަކޮށްފި

އިއްޔެ އާއި މިއަދު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސުކޫލްތަކުގައި ދުވަހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި...

08 އެޕްރީލް 2016 18:27

ހޭޒްގެ ފުޑް ފެއަރ އެސްކޫލުގައި މާދަމާ ބާއްވަނީ

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ (ޕޭރެންޓް ޓީޗަރ އެސޯސިއެޝަން) އިން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

08 އެޕްރީލް 2016 12:32

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުވަނީ

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުން ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ...

08 އެޕްރީލް 2016 11:19

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ކުޅުނު މެޗް 6-6 ން އެއްވަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ޓީމަކާއި ދެމެދު އިއްޔެ ހަވީރު...

08 އެޕްރީލް 2016 10:16

އޯޓިޒަމް އަށް ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ހޭޒުން ފަށައިފި

ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ބެލެނިވެރިން އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެސުކޫލުގައި...

08 އެޕްރީލް 2016 09:57

ދޫނޑިގަން ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝަޒީމް ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވާމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ވިދާޅުވީ އިން ޝަޒީމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރު...

07 އެޕްރީލް 2016 16:42

ނަޝީދުގެ ރައްޔިތުކަން ނިގުޅައިގަންނާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކިބައިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ޙައިސިއްޔަތު ނިގުޅައިގަންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސަރުކާރުގެ...

07 އެޕްރީލް 2016 11:41

އެވިޑް ކޮލެޖުއިން މޭ އަދި ޖޫންމަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖުއިން މޭ އަދި ޖޫންމަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެވިޑް ކޮލެޖުއިން...

06 އެޕްރީލް 2016 14:18

ހޭޒްގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އޯޓިޒަމްއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އެސުކޫލުގައި ބާއްވައފި

ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ...

06 އެޕްރީލް 2016 01:08
Seamaster