17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޖަމީލް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަޑު ދެކުއްޖަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ...

19 ޖޫން 2016 20:58

އަލިގަދަ ތަރި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަދަ 10އަށް ފުވަމުލަކުގެ 3 ބައިވެރިން ވެސް ދަތުރުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ވާދަކުރާ 3 ބައިވެރިން ވެސް...

19 ޖޫން 2016 00:21

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ

މިހާރު ފްރާންސްގައި ބޭއްވޭ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކުޅުން ރޭ ނިމިއްޖެއެވެ. ކޮންމެ...

15 ޖޫން 2016 17:29

މުބާރާޓް ހުޅުވި މެޗުން ފަހުވަގުތުގެ މޮޅެއް ފްރާންސަށް

ޔޫރޯ 2016 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހުޅުވި މެޗުން ފަހު ވަގުތުގައި ޑިމިތްރީ ޕަޔެޓް (ޖ.8) ގެ ގޯލުން 2-1ގެ މޮޅެއް ހޯދައި...

11 ޖޫން 2016 03:36

ރަސްގެފަންނަށް ބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއްދީފި

ފުވައްމުލަކުގެ މާލެގަން އަވަށުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި ރަސްގެފަންނުގައި ހުރި...

08 ޖޫން 2016 15:03

ސަރުކާރުން އެންމެ އިހާނެތިކޮށް ހިތަމުންދަނީ ފުވައްމުލަކަށް: މަލީހް

ސަރުކާރުން އެންމެ އިހާނެތިކޮއް ހިތަމުންދަނީ ފުވައްމުލަކަށް ކަމަށް ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތް ވެ...

07 ޖޫން 2016 13:55

ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓް ކެނޑި ކަނު އަނދިރީގައި

ފުވައްމުލަކުގެ އިންޖީނުގޭގެ އިންޖީނަކަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓް ކެނޑި ކަނު އަނދިރީގައި...

06 ޖޫން 2016 12:04

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަށް ފުވައްމުލަކުން 3 ބައިވެރިން ހޮވިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް "ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި" މުބާރާތުގެ...

05 ޖޫން 2016 09:55

ފުވައްމުލަކު ބަހުން ބަހުސް ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފިސްޑާ) އާއި މިކަލް ނޫސް ގުޅިގެން...

04 ޖޫން 2016 09:32

ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ...

03 ޖޫން 2016 00:03

އެކުވެރި އޮޕްޒިޝަންގެ ރައީސަކަށް ޖަމީލް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް މަލީހް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން "މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓޭޑް އޮޕްޒިޝަން" ނަމުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް...

01 ޖޫން 2016 15:46

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ 47 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަނގަ ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ސްކޫލް "ފުވައްމުލަކު ސްކޫލު"ގެ 47 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް...

01 ޖޫން 2016 02:18

ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަސައިކަލެއް ފާރަކާއި މުޑިއަރައިފި

މިއަދު ހެނދުނު ބާރު ސްޕީޑްގައި ޒުވާނަކު ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ފާރެއްގައި ޖެހި މުޑި އަރައިފިއެވެ....

30 މެއި 2016 13:09

ފާއިތުވި އަހަރު އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10 ގައި ފުވައްމުލަކުގެ 10 ދަރިވަރުން

ފާއިތުވި އަހަރު އޭލެވެލް ގަދަ 10 ގައި ފުވައްމުލަކުގެ 10 ދަރިވަރުން ހިމެނިއްޖެއެވެ. ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި...

30 މެއި 2016 02:37
Seamaster