19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ސީކެޕުން ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގި ކިޅި ސާފުކޮށްފި


ފުވައްމުލަކު އިރުއުތުރު ފަރާތަށް އުދަ އަރައިފި

މިއަދު (ހުކުރު ދުވަހު) ފުވައްމުލަކު އިރު އުތުރު ފަރާތުން ހޯދަޑު ސަރަހައްދަ އުދަ އަރައިފިއެވެ. ހޯދަޑު...

18 ފެބުރުއަރީ 2017 02:47

ބަނދަރަށް ނުވަދެވިގެން މާނޭރަށް މުދާ ބާލަނީ

މާލެއިން ފުރައިގެން ރޭ ފުވައްމުލަކަށް އައި ހަވާސް ބޯޓަށް ބަނދަރަށް ވަދެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ބޯޓުގެ މާލިމީ...

17 ފެބުރުއަރީ 2017 17:17

Image not found

ނާރެސް ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި

20 މީހުންނާއެކީ ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފުވައްމުލަކު ނާރެސް ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން...

14 ފެބުރުއަރީ 2017 10:14

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން އިންތިޚާބު ފުވައްމުލަކުގެ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު އިއްޔެ ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މެދު...

11 ފެބުރުއަރީ 2017 11:53

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 އަދި 12 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 އަދި 12 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް...

11 ފެބުރުއަރީ 2017 08:58

ވީދަޑު ސަރަހައްދު ބޮޑުބައެއް އަނދައިފި

ފުވައްމުލަކު އުތުރުން ވީދަޑު ސަރަހައްދަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯދަޑު ސަރހައްދުން...

10 ފެބުރުއަރީ 2017 20:48

ދުނިޔޭގެ ބުރުގާ ދުވަސް

މިއަހަރު ފެބުރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ މުސްލިމު ނޫން މީހުން ވެސް ބުރުގާ އަޅައިގެން ދުނިޔޭގެ ބުރުގާ...

08 ފެބުރުއަރީ 2017 22:21

ޒިކުރާ އިންސްޓިއުޓަށް ކޮލެޖްގެ ދަރަޖަ ލިބިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާ ޒިކުރާ އިންސްޓިއުޓަށް ކޮލެޖްގެ ދަރަޖަ...

07 ފެބުރުއަރީ 2017 12:33

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބޭ އިނގިރޭސި ކޯސްތަކެއް މައިކޮލެޖުން ފަށަނީ

މިއާންޒް އިންޓަރނޭޝަނޭލް (މައި) ކޮލެޖުން ފުވައްމުލަކުގައި ޚާއްސަ އިނގިރޭސި ކުލާސްތަކެއް ހިންގުމަށް...

06 ފެބުރުއަރީ 2017 19:38

"ޅެންވެރިޔާ 2016" އެއްވަނަ ފަތުހުﷲ އަށް

ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުން މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވައިލި ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ "ޅެންވެރިޔާ-2016" ގެ...

02 ފެބުރުއަރީ 2017 15:56

ކުޅި އާއި ޗަސްބިމުގެ ދުވަސް ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރާ، ބައިނަލް އަގްވާމީ ދުވަހެއް ކަމަށްވާ ކުޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ ދުވަސް...

01 ފެބުރުއަރީ 2017 15:32

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިފި

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ...

01 ފެބުރުއަރީ 2017 09:38

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިން ތާވަލްކޮށްފައިވާ މުއްދަތައް ނިމޭނެ

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހު ކުރި ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް...

29 ޖެނުއަރީ 2017 08:36

މައިކޮލެޖުގެ އައު ކޯސްތަކެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށަނީ

މިއާންޒް އިންޓަރނެޝަނޭލް (މައި) ކޮލެޖުން ފުވައްމުލަކުގައި އިތުރު ދާއިރާތަކުން މަތީ ތައުލިމުގެ...

27 ޖެނުއަރީ 2017 18:29
Seamaster