17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ސަޓޯ ހޯދަނީ


ރޯދައަށް ރަށަށް ހަދިޔާ ފޮނުވަން ބޯޓު...؟

ފުވައްމުލަކާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރު ކުރާ ބޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު މާލެގައި އޮތީ އުޖާލާ ބޯޓާއި ނާރެސް...

28 މެއި 2016 23:36

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަގީގަތް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލަމުން ދޭ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ 1.2 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އެމްއެންޕީއާރުސީ ގެ ތެރެއިން ބަޔަކު...

27 މެއި 2016 19:54

ހުވަންޏާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭސްޖެހަނީ

ފުވައްމުލަކުން ހުވަންޏާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރަށުގެ އެކި ސަރހައްދުތަކަށް ބޭސް ޖަހަން ފަށާފައިވާ...

27 މެއި 2016 01:43

ސިވިލް ސާވިސް އަށް ވަނުމަށް ހަދާ ޓެސްޓަށް ފިނި ތަރުހީބެއް!

ސިވިލް ސާވިސް އަށް ވަނުމަށް ބޭނުން ވާފަރާތްތަކުން ހެދުމަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އިމްތިހާނަށް ލިބެނީ ފިނި...

27 މެއި 2016 01:06

ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ ބަންދު ނުކުރާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފި

ރޭ ފުވައްމުލަކުން މާލެ ދިޔަ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ފުލުހުން ބަންދުކުރި ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް...

26 މެއި 2016 14:36

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުވައްމުލަކުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ސެމެސްޓަރ އެގްޒޭމް މިއަދު ފަށައިފި

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރުންގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ އެގްޒޭމް މިއަދު...

23 މެއި 2016 12:46

ހީނާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފުވައްމުލަކު އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއް

ރަށުފެންވަރުގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއްގެ ޕްރެކްޓިސް ފުވައްމުލަކުގައި ކުރާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ....

23 މެއި 2016 12:32


"އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ގެ ފުވައްމުލަކު އޮޑިޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި

"އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ގެ ނަމުގައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާއިން ބާވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ގުރުއާން ރިތިކޮށް...

22 މެއި 2016 01:39

ހޭޒްގެ 4 ވަނަ މަދަޙަ މުބާރާތް ނިިންމާލައިފި

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު(ހޭޒް)ގެ 4 ވަނަ އިންޓަރ ކްލާސް މަދަހަ މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި...

22 މެއި 2016 01:12

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުން ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނިކޮށި މެނޭޖު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އާއި...

17 މެއި 2016 23:23

ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ އިން ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި...

17 މެއި 2016 23:16

ހައިޟުގެ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ އެލަވަންސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފޭކް ލިއުމެއް ދައުރުވާން ފަށައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެކަބަލުންގެ ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރަށް ހޭދަވާ...

17 މެއި 2016 23:07

ތިމާވަށީގެ ފޮޓޯ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެންވަޔަރމެނޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ހުޅުވާލާފައިވާ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ފޮޓޯ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

12 މެއި 2016 00:23
Seamaster