18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ރަޝިއާ ސަަފީރު މަރާލީމަ ދެރައެއް ނުވި، ވީ އުފާ -ޝޭހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ


"ބޭން ދަ ބޭގްސް" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

"ބޭން ދަ ބޭގްސް" ގެ ނަމުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް މޯލްޑިވްސް ގެޓްއަވޭ...

21 ޑިސެމްބަރ 2016 13:00

ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުވައްމުލަކުގެ ސަރަހައްދުތައް ފާހަނގަ ކުރަނީ

ދިވެހި ރާއްޖެ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ކަނޑާއި ފަރުގެ ދިރުންތަކުގެ ތެރެއިން...

18 ޑިސެމްބަރ 2016 17:38

އަހަރެމެން މިހާރު ދުވާލަކު ހަ ނަމާދު ކުރަން - ސީރިއާ ކުޑަ ކުއްޖެއް

ސީރިއާގައި ކުރިއަށްދާ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އެގައުމުގެ ކުޑަކުއްޖަކާއި ހަވާލާދީ...

17 ޑިސެމްބަރ 2016 15:50

ކޮރަޕްޝަނާއި މެދު ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް އާންމުކޮށްފި

ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފުވައްމުލަކުގައި...

12 ޑިސެމްބަރ 2016 23:35

އަންހެނުންގެ ކުރިކެޓް މުބާރާތެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ އަންހެން ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަން ނިންމަވާފައިވާ...

12 ޑިސެމްބަރ 2016 21:09

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް

އަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފިއެވެ. މިކަލް ނުހަށް...

10 ޑިސެމްބަރ 2016 20:53

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި އަރަންފަށައިފި

ހުޅަނގު މޫސުން ނިމެން ގާތްވުމާއިއެކު ފުވައްމުލަކުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެންހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަރިތިމައްޗަށް...

09 ޑިސެމްބަރ 2016 22:54

ޒަމާންވީ ކަޅު އަކިރި ގަނޑަށް އެއްކޮށް ކަޅުކަން

ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލަކުގެ މަޝްހޫރު އެއް ކަމަކީ ރަށުގެ ކަޅު އަކިރިގަނޑެވެ. "ރަށިކެޑެ" ކަޅު އަކިރިގަނޑެވެ....

22 ނޮވެމްބަރ 2016 00:23

ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު...

21 ނޮވެމްބަރ 2016 08:42

ނާވިލު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން 1 ވަނަ ރޯޒާއަށް

ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީން މިއަހަރު ހުޅުވާލި ނާވިލު (ޚިޔާލީ ދިގު ވާހަކަ) ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ،...

15 ނޮވެމްބަރ 2016 23:05

އެންސީއައިޓީ ކުލާސް ރޫމް އަންދާލުމަކީ، ހޯދަޑު ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށްވެސް ނިކަމެތި ކަމެއް- ހޯދަޑު ކައުންސިލް

ހޯދަޑު ކައުންސިލުން މިހެން ހާމަކުރެއްވީ، އެ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ، ކުރިން ނައިބް އަބޫބަކުރު...

11 ނޮވެމްބަރ 2016 11:43

ސިތާނާ ސްޓޯރ ޓޮޕް އެޗީވާރސް އެވޯޑް 2015 ބާއްވައިފި

ސިތާނާ ސްޓޯރ ޓޮޕް އެޗީވާރސް އެވޯޑް 2015 އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ. ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވި މި...

11 ނޮވެމްބަރ 2016 10:49


"އަސްލު" ޖަލްސާއިން ކުރިމަގު ހާމަވާނެ ބާ؟

ދެބައިވެފައިވާ ވެރިަކން ކުރާ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރުގެ ބައިން މިރޭ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ "އަސްލު"...

04 ނޮވެމްބަރ 2016 15:01
Seamaster