19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގައި މޯޗަރީއަކާއެކު ހިނަވާގެއެއްގެ ޚިދުމަތް


އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގޮޑިއަށް ޕީޕީއެމް އިން ވާދަކުރާނީ ހަމަދު ކަމަށް ބެލެވޭ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ހަމަދު އަބްދުﷲ ވާރުތަ...

26 ޖެނުއަރީ 2017 18:12

އިމާމުންނާއި ހުކުރު ކުރާމީހުން ތާޒާކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ފުވައްމުލަކުގައި

އިމާމުންނާއި ހުކުރުކުރާ މީހުން ތާޒާ ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފުވައްމުލަކުގައި...

20 ޖެނުއަރީ 2017 15:32

މާދަޑު ކައުންސިލުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސް އުވާލަނީ

މާދަޑު އަވަށުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މާދަޑު ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި...

18 ޖެނުއަރީ 2017 11:47

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮތްޕަށް ބޭންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް...

17 ޖެނުއަރީ 2017 17:14

ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ ޖެނުއަރީ 27ގައި ބާއްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް...

16 ޖެނުއަރީ 2017 21:07

އެމްއެންޔޫއިން ފުވައްމުލަކުގައި ނަރުހުން ތަމްރީނު ކުރަން ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ފުވައްމުލަކުގައި ނަރުހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ...

12 ޖެނުއަރީ 2017 18:31

މީހުންނަށް ހަމަލަދޭ ވައްތަރުގެ މިޔަރު ބަދަރުތެރެއިން ފެންނަކަމަށް ޑައިވަރުން ބުނޭ

މިޔަރުގެ ބާވަތެއް ކަމަގައިވާ 'ޓައިގަރ ޝާކު' ފުވައްމުލަކުގެ ބަނދަރު ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ބައެއް...

11 ޖެނުއަރީ 2017 21:40

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ, މުނީރުގެ ސައިކަލު އަންދާލައިފި

ދަޑިމަގު ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުނީރު ހަސަންގެ ސައިކަލު ބަޔަކު އަންދާލައިފިއެވެ. ފާއިތުވި...

09 ޖެނުއަރީ 2017 23:51

25 ފެބްރުއަރީ 2017 ގެ ފަހުން ކައުންސިލަރުން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމަށް ގޮވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލަރުންނާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެދު ދާއިރާއަށް...

09 ޖެނުއަރީ 2017 00:06

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އޭޕްރީލް 8 ގައި ބޭއްވުމަށް މާދަމާ އިއުލާން ކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ދެވަނަ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު (8 އޭޕްރީލް) ގައި...

08 ޖެނުއަރީ 2017 23:22

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރާ ނުލިބި ލަސްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ފާއިތުވި ޑިސެމްބަރު...

05 ޖެނުއަރީ 2017 12:29

ލަސްކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އޭޕްރީލްގައި ބޭއްވޭނެ ބާ؟

މި ޖެނުއަރީ މަހު 15ގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު...

04 ޖެނުއަރީ 2017 13:48

ފުނާޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަންއަކަށް އަލީ ވަސީމު

ފުނާޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ(އެފްޑީސީއެސް) ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން...

04 ޖެނުއަރީ 2017 09:49

ބާރްތީ ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަން

އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ އަށް ފަހު އެނބުރި އިންޑިޔާ އަށް ދާން ބޭނުން ނުވާކަމަށް، މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިޔަން ބާރްތީ...

02 ޖެނުއަރީ 2017 13:31
Seamaster