18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލްގެ ފުޑް ފެއަރ މިއަދު


ފުވައްމުލަކުގައި އެހާ ރީތި އަންހެންކުދިން، ތިބި ކަމަށްވަންޏާ، ހިތުގެ ބަލިތައް އުފެދޭނެ -ރައީސް ޔާމީން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެހާ ރީތި އަންހެންކުދިން، ޖިންސުއްލަޠީފުން ތިބި ކަމަށްވަންޏާ، ހިތުގެ ބަލިތައް...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:48

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކު ތާއިދު ކުރޭ ބާ؟

ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ދެވަނައަށް އެންމެބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތް، ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން ރާއްޖޭގެ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:05


ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައްޓަވާ ދެއްވައިފިއެވެ. ދާދި...

10 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:07ރައީސް ޔާމިން މާދަމާ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މާދަމާ (ހޯމަ) ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ....

09 އޮކްޓޫބަރ 2016 10:31

ވެސްޓް ބޭންކް ދޫކޮށް ފަލަސްތީނު މީހުން ފައިބާން ސައުދީ ޕްރިންސް ގޮވާލައްވައިފި!

ސައުދީ ދުވަހު ނޫސް އަލްވަތަން އިން ހާމަކުރި ގޮތުން، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ވެސްޓް ބޭންކު އިޒުރޭލަށް...

08 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:57

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް" ޕްރޮގްރާމުގެ ފެށުން މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި

"ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ކުޅިވަރު" ޝިއާރުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް"...

07 އޮކްޓޫބަރ 2016 15:43

މިއަދު ހެނދުނު ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓް އިމަޖެންސީގައި ކައްދުއަށް ޖައްސައިިފި

މިއަދު ހެނދުނު ޔޫތު މިނިސްޓަރާއި އެމިނިޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއެކު ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުކުރި ޚާއްސަ...

07 އޮކްޓޫބަރ 2016 14:29

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ޕީޕީއެމް އިން ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ...

07 އޮކްޓޫބަރ 2016 12:47

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 3 ގޮނޑިއަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ

އަންނަ އަހަރު ބައްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 3 ގޮނޑިއަށް ވެސް އެމްޑީޕީން...

03 އޮކްޓޫބަރ 2016 19:50

މިއަދަކީ ހިޖުރީ އާ އަހަރު ފެށޭ ދުވަސް. ހިޖުރީ އާއަހަރަށް މަރުހަބާ!

މިއަދަކީ ހިޖުރީ އާ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ފެށުނު ދުވަހެވެ. މިއަދު މިފެށުނީ ހިޖުރީ ގޮތުން 1438 ވަނަ އަހަރެވެ. ނުވަތަ...

02 އޮކްޓޫބަރ 2016 11:12

ރައްޔިތުންގެ 3 ކާޑާއި މިސަރުކާރުން ކުޅުއްވައިފި!

ދިިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ މުހިންމު 3 ކާޑާއި މިސަރުކާރުން ކުޅުއްވައިފިކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިއަކު މިރޭ...

02 އޮކްޓޫބަރ 2016 01:32
Seamaster