22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ހައްޔަރުކޮށް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަންވީ ރައީސް ޔާމީންގެ - ޑރ ޖަމީލް


ފަރަށް އެރި ބޯޓް ފުންނުކުރެވިގެން ހިލަތައް މޫދަށް އަޅާލަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސާމާނު ހިފައިގެން އައިސް ފުވައްމުލަކަށް ކައިރި ކުރަނިކޮށް އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހު ފަރަށް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:33

އަށާރަ އަހަރުފަހުން ޒަމާންވީ ދެހަތުރުން ކަމަށްވާ އަންވަރާއި މަހާތީރު ބައްދަލުކޮށްފި

1998 ވަނަ އަހަރު ބޮޑުވަޒީރުގެ ނާއިބުކަމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު 18 އަހަރުފަހުން މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ....

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:04

މިހާރު މާލޭގައި ކުރިޔަށްދާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުގެ 5 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރޭ

މިހާރު މާލޭގައި ކުރިޔަށްދާ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުގެ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 10:36

ފުވައްމުލަކާއި ދެކުނުގެ އޮތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ތިނަދޫގައި

ފުވައްމުލަކާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅު ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގ.ދ ތިނަދޫގައި އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް...

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 23:49

އެންމެންނަށް ކުޅިވަރު - ސްޕޯރޓްސް ފޮރ އޯލް

އެންމެންނަށް ކުޅިވަރުގެ ނަމުގައި އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް...

31 އޯގަސްޓް 2016 20:28

އޭބީސީގެ ޚަބަރުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަލިކަށިވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި

އޮސްޓްރޭލިއަން ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން (އޭބީސީ) ގެ ޚަބަރުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަލިކަށިވަމުން ދާކަމަށް...

31 އޯގަސްޓް 2016 19:26

ޖަމީލާއި ނަޝީދާއި ކަމާލުއްދީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓް އަމުރު ނެރެފި

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ...

30 އޯގަސްޓް 2016 17:58

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު...

29 އޯގަސްޓް 2016 23:06

ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެދި އެލްޖީއޭ އަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަނީ

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހެޅުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ....

26 އޯގަސްޓް 2016 22:57

ސޮނެވާ ޖޫނިއަރ ހޮސްޓް އޮޕަންޑޭ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރުދުމާ މާލަމުގައި

ސޮނެވާފުއްޓާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސޮނެވާ ޖޫނިއަރ ހޮސްޓް އޯޕަން ޑޭ"...

26 އޯގަސްޓް 2016 17:36

ބައިނަލް އަގްވާމީ ފްރީޑައިވިން މުބާރާތްތަކުގައި އޮފިޝަލް ކަންކުރުމުގެ ފާސް ސިވާދުއަށް

ފީނުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރާކަތްތެރި ވަމުން އަންނަ ފުވައްމުލަކު ދޮންރުވާގެ އަބްދުﷲ ސިވާދު، ބައިނަލް އަގްވާމީ...

24 އޯގަސްޓް 2016 20:22

އައިފޯން 7 ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ފޯނު ކެންސަލްވެއްޖެ ކަމުގެ އަޑުފެތުރެން ފަށައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ލޯންޗުކުރާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދާ އައިފޯން 7ގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން...

24 އޯގަސްޓް 2016 20:10

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސްގެ ބަހުން އެގޭ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު ބަހަކީ ވަކިބަހެއް - ހިސްޓޯ

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސްގެ ބަހުން އެގޭ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު ބަހަކީ ވަކިބަހެއް ކަމަށް ޝިފާގު މުފީދު...

21 އޯގަސްޓް 2016 17:27

ފަރަށްއެރި ބޯޓް ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އަންނަނިކޮށް...

20 އޯގަސްޓް 2016 21:35
Seamaster