20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގެ އާންމު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވަނީ 2 ބަސް


ޖަރުމަނުގައި އުޅޭ ސީރިއާ ރެފިއުޖީއަކަށް ބަތަލެއް ގެ ދަރަޖަ

ޖަރުމަނުގެ މިންޑެން އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށްވާ މުހައްނަދު، އެސަރަހައްދުގެ...

01 ޖުލައި 2016 16:26

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ އާއެކު މުފީދު މުބާރާތާއި އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

ޓީވީއެމުން ކުރިޔަށްގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ އާއެކު...

30 ޖޫން 2016 22:32

އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް ގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ...

އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް ގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ...

29 ޖޫން 2016 11:08

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި: އަބްދުﷲ މުފީދު ގަދަ 5 އަށް ދަތުރުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ގަދަ 6 ގައި ވާދަކުރި ފުވައްމުލަކު އަށް...

28 ޖޫން 2016 22:52

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ސަމީން ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުުންދާ މައްސަލައެއްގައި ފުވައމްުލަކު މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...

29 ޖޫން 2016 14:37

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި...

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ 200 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން...

28 ޖޫން 2016 11:08

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ތަފާތު ދެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ވެލިރަންގެ ސާމީ...

27 ޖޫން 2016 21:41

Image not found

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 13 ބަސް މާލެ ގެނެސްފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑު އަތޮޅަށް ބަހުގެ ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް ) އިން 13 ބަސް ރާއްޖެ...

27 ޖޫން 2016 21:31

އަތޮޅުތައް ފަޅުވެ މާލެއަށް އާބާދީ ތޮއްޖެއްސުމާ، އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ކުރިމަގާބެހޭ ފޮތެއް ނުކުމެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް މާލެ ތޮއްޖެހުމާއި، އަތޮޅުތަކުގައި ކުރަމުންދިޔަ އިޤްތިސާދީ...

27 ޖޫން 2016 10:55

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ 3 ވަނަ ކޮލަމްބިއާ އަށް

އެމެރިކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ފަތިހު ކުޅެވުނު 3 ވަނަ...

26 ޖޫން 2016 14:26

ކެލާގެ މުހައްމަދު ބެއަގެ ހަނދާނީ ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ޒިކުރާ ސްކޫލް އަދި އައިޑިއަލް ސްކޫލް ގުޅިގެން ބާއްވާ "ކެލާގެ...

25 ޖޫން 2016 15:24

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ 7 ވަނަ އާއިއެކު ސައުސަން މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ގަދަ 8 ގައި ވާދަކުރި ފުވައްމުލަކުގެ...

24 ޖޫން 2016 22:53

މިއަހަރު ވެސް ޗިލީއާއި އާޖެންޓީނާގެ ފައިނަލެއް

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮލަމްބިއާ...

23 ޖޫން 2016 17:36

ފުވައްމުލަކު ދަނޑުވެރިން ކެމިކަލް ފާޓިލައިޒަރ އަދި ޕެސްޓިސައިޑް އާއި ދުރަށް

ފުވަމުއްލަކުގެ ދަނޑުވެރިން ކެމިކަލް ފާޓިލައިޒަރ އަދި ޕެސްޓިސައިޑް އާއި ދުރަށް ދިއުމުގެ މަސައްކަތެއް...

22 ޖޫން 2016 21:58
Seamaster