18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

"މާދަޑު ކައުންސިލް އަފުންގެ ބަހަ ބަހުޘް މުބާރާތް 2016" ފަށައިފި..


މައިލޯ އިންޓަސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ފެށޭނެ

މައިލޯ 20 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ....

21 ޖުލައި 2016 08:39

ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް "އަފުންގެ ބަހަ" ބަހުޘް މުބާރާތް މިރެއަށް ފަސް ކޮށްފި

ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުވައްމުލަކު ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް...

21 ޖުލައި 2016 08:30

އަތޮޅު ކައުންސިލް ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގު ނަގަނަމަގު ޓީމަށް

މިރޭ މެދު ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗު 6-2 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ...

18 ޖުލައި 2016 01:20

ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިފަހަރު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ...

18 ޖުލައި 2016 00:35

ރޯސްލައިން ފުވައްމުލަކު 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެވަނަ އެމްޖޭއެމަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރޯސްލައިން ފުވައްމުލަކު 5 ވަނަ ޤުރުއާން...

16 ޖުލައި 2016 23:22

ބިއުޓިފުލް އައިޒް ޑައުން ސިންޑްރޯމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބި ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކުދިންތިބިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު އަދި އެކުދިންނަށް...

15 ޖުލައި 2016 12:19

ފުވައްމުލަކު 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށިއްޖެ!

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރޯސް ލައިން...

15 ޖުލައި 2016 00:42

އިގިރޭސި ނުރައްކާތެރި ގޭންގްސްޓާރެއް ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެތެރޭގައި އިސްލާމްވެއްޖެ

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖްޝަޔަރގެ ޖަލެއްގައި ހުކުމް ތަމްފީޒު ކުރަމުންދާ މެންޗެސްޓާގެ ގޭންގު ލީޑަރެއް...

14 ޖުލައި 2016 17:55

އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކުން 4 ޑޮލަރުގެ ސްމާޓް ފޯނެއް އުފައްދަނީ

އިންޑިއާގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ރިންޖިންގ ބެލް" ކުންފުނިން 4...

14 ޖުލައި 2016 15:12

ސްކޫލް ލީޑަރުންގެ ފަންނުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ފަށައިފި

ސްކޫލް ލީޑަރުންގެ ފަންނުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް 3 ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ފުވައްމުލަކު ޓީއާރުސީ ގައި...

13 ޖުލައި 2016 01:36

ހިސްޓޯ އިނީޝިއޭޓިވް އިން އޭއީސީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޑިޖިޓަލް ކުލާސް ރޫމަށް ލިބުނު ގެއްލުން ހައްލުކޮށްފި

މިކަލް ނޫހުށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހިސްޓޯ އިނީޝިއޭޓިވް ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޒުނައިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި...

11 ޖުލައި 2016 19:50

މިހާރު މިއުޅެނީ ގިސާސް ހިފަންތޯ ނުވަތަ ވަކި މީހަކު މަރާލަން ތޯ - ޑރ. އިޔާޒު

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން މިއުޅެނީ މަރަށް މަރު ހިފަން ކަމާއިމެދު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު...

11 ޖުލައި 2016 17:01

ފުވައްމުލަކުގައި ޗެރީ ހައްދާފައި

ތަފާތު އައު ބާވަތްތައް ހެއްދުމަށް މަޝްހޫރު "އޯކިޑް" ގޭ ގޯތި ތެރޭގައި މިފަހަރު ހައްދާފައި މި ވަނީ...

10 ޖުލައި 2016 17:24

ފުވައްމުލަކުގެ އާއްމު ދަތުރުތަކަށް 2 ބަހުން ފުދޭނެ ބާ؟

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު އިފްތިތާޙު ކުރަން އުޅޭ ފުވައްމުލަކުގެ އާއްމު ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އެންމެ 2...

10 ޖުލައި 2016 17:06
Seamaster