22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

މި ޖުލައި މަހު 13 ގައި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ


ހޭޒްގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ދަރިވަރުން އުނގެނުމާއި ގުޅުވައިގެން ޚާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުމެއް...

03 ޖުލައި 2016 01:33

ފުވައްމުލަކުގެ އާންމު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވަނީ 2 ބަސް

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަތޮޅުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޕީއެލް އިން އެޚިދުމަތަށް...

01 ޖުލައި 2016 22:08

ޖަރުމަނުގައި އުޅޭ ސީރިއާ ރެފިއުޖީއަކަށް ބަތަލެއް ގެ ދަރަޖަ

ޖަރުމަނުގެ މިންޑެން އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށްވާ މުހައްނަދު، އެސަރަހައްދުގެ...

01 ޖުލައި 2016 16:26

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ އާއެކު މުފީދު މުބާރާތާއި އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

ޓީވީއެމުން ކުރިޔަށްގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ އާއެކު...

30 ޖޫން 2016 22:32

އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް ގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ...

އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް ގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ...

29 ޖޫން 2016 11:08

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި: އަބްދުﷲ މުފީދު ގަދަ 5 އަށް ދަތުރުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ގަދަ 6 ގައި ވާދަކުރި ފުވައްމުލަކު އަށް...

28 ޖޫން 2016 22:52

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ސަމީން ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުުންދާ މައްސަލައެއްގައި ފުވައމްުލަކު މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...

29 ޖޫން 2016 14:37

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި...

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ 200 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން...

28 ޖޫން 2016 11:08

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ތަފާތު ދެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ވެލިރަންގެ ސާމީ...

27 ޖޫން 2016 21:41

Image not found

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 13 ބަސް މާލެ ގެނެސްފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑު އަތޮޅަށް ބަހުގެ ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް ) އިން 13 ބަސް ރާއްޖެ...

27 ޖޫން 2016 21:31

އަތޮޅުތައް ފަޅުވެ މާލެއަށް އާބާދީ ތޮއްޖެއްސުމާ، އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ކުރިމަގާބެހޭ ފޮތެއް ނުކުމެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް މާލެ ތޮއްޖެހުމާއި، އަތޮޅުތަކުގައި ކުރަމުންދިޔަ އިޤްތިސާދީ...

27 ޖޫން 2016 10:55

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ 3 ވަނަ ކޮލަމްބިއާ އަށް

އެމެރިކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ފަތިހު ކުޅެވުނު 3 ވަނަ...

26 ޖޫން 2016 14:26

ކެލާގެ މުހައްމަދު ބެއަގެ ހަނދާނީ ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ޒިކުރާ ސްކޫލް އަދި އައިޑިއަލް ސްކޫލް ގުޅިގެން ބާއްވާ "ކެލާގެ...

25 ޖޫން 2016 15:24

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ 7 ވަނަ އާއިއެކު ސައުސަން މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ގަދަ 8 ގައި ވާދަކުރި ފުވައްމުލަކުގެ...

24 ޖޫން 2016 22:53
Seamaster