18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގައި މިއަހަރު ފިތުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި


ހަވީރު ނޫހުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމާއިމެދު އެޗްއާރުސީއެމުން އެއްޗެއް ނުބުނުމުން ހިސްޓޯގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ހާމަކޮށްފި

ހަވީރު ނޫހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުން އެމުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް...

06 ޖުލައި 2016 12:08

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތަށް އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

މި ޖުލައިމަހު ފަހުކޮޅު ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް...

05 ޖުލައި 2016 16:57

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 5 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް މި ޖުލައި މަހު 14 ން 16ށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 5 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް މި ޖުލައި މަހު 14 ން 16ށް ބޭއްވުމަށް...

05 ޖުލައި 2016 16:34

ފުވައްމުލަކުގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދު 1437 ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި!

މިދިޔަ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން މި އަހަރު ވެސް، ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދު...

06 ޖުލައި 2016 13:13

ފްލެޓްތަކުގެ އަގު %50 ބޮޑުވީ ކީއްވެގެން ބާ؟

އިޖުތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފުވަމްއުލަކުގައި ގާއިމުކުރެވޭ ފްލެޓެތަކުގެ އަގު ކުރިން...

04 ޖުލައި 2016 21:53

ހޭޒްގެ ގުރުއާން މުބާރާތް ކުރިޔަށްދަނީ

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް)ގެ 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ގުރޭޑްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތް އެސްކޫލުގެ...

03 ޖުލައި 2016 22:15

މި ޖުލައި މަހު 13 ގައި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

މި ޖުލައި މަހު 13ގައި ފުވައްމުލަކުގައި ރަސްމީކޮށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަން އެމްޕީއެލްއާއި ފުވައްމުލަކު...

03 ޖުލައި 2016 19:02

ހޭޒްގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ދަރިވަރުން އުނގެނުމާއި ގުޅުވައިގެން ޚާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުމެއް...

03 ޖުލައި 2016 01:33

ފުވައްމުލަކުގެ އާންމު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވަނީ 2 ބަސް

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަތޮޅުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޕީއެލް އިން އެޚިދުމަތަށް...

01 ޖުލައި 2016 22:08

ޖަރުމަނުގައި އުޅޭ ސީރިއާ ރެފިއުޖީއަކަށް ބަތަލެއް ގެ ދަރަޖަ

ޖަރުމަނުގެ މިންޑެން އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށްވާ މުހައްނަދު، އެސަރަހައްދުގެ...

01 ޖުލައި 2016 16:26

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ އާއެކު މުފީދު މުބާރާތާއި އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

ޓީވީއެމުން ކުރިޔަށްގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ އާއެކު...

30 ޖޫން 2016 22:32

އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް ގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ...

އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް ގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ...

29 ޖޫން 2016 11:08

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި: އަބްދުﷲ މުފީދު ގަދަ 5 އަށް ދަތުރުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ގަދަ 6 ގައި ވާދަކުރި ފުވައްމުލަކު އަށް...

28 ޖޫން 2016 22:52

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ސަމީން ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުުންދާ މައްސަލައެއްގައި ފުވައމްުލަކު މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...

29 ޖޫން 2016 14:37
Seamaster