22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކަށް އުދައަރައި ބައެއް މުދަލަށް ގެއްލުންވެއްޖެ


ކޮޑަކިޅީގެ ހަޓް - 8 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހެއްޔެވެ؟

އޭރިއަލް ވިއުއެއްގައި ޑްރޯން އަކުން ނަގާފައިވާ ކޮޑަކިޅީގެ ހަޓް ގެ މަންޒަރަކީ މިދުވަސްކޮޅު ސޯޝަލް...

19 އެޕްރީލް 2018 00:28

ކެބިން ކްރޫ ކޯހެއް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހިންގަނީ

އެވިއޭޝަން ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ޚާއްސަ ކެބިން ކުރޫ ކޯހެއް...

18 އެޕްރީލް 2018 23:13

ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ ދުނިިޔޭގެ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށް ވަނީ ބާ؟

އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ގައުމުތައް ގުޅިގެން ސީރިއާއަށް އިސްވެ ހަމަލާ ދިނުމުން މެދުއިރުމަތީގެ...

16 އެޕްރީލް 2018 20:34

ފުވައްމުލަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ދަނޑެއް ނެތްކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެނގޭނެ - އެމްޕީ ޝާހު

ފުވައްމުލަކުގައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ދަނޑެއް ނެތްކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ވެސް...

16 އެޕްރީލް 2018 20:00

ޔޫތު މިނިސްޓަރަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް

ފުވައްމުލަކުގެ އާއްމު ފަރާތަކުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމު އާދަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީ އެއް މިއަދު...

16 އެޕްރީލް 2018 00:39

ފުވައްމުލަކުގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްރިވާނެ ޓުއަރ ގައިޑުން ތަމްރީންކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓުއާ ގައިޑުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ...

10 އެޕްރީލް 2018 13:33

އޯޓިޒަމް ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން ސްކޫލުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ބައިނަލް އަގުވާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސް...

09 އެޕްރީލް 2018 00:55

އެއްހަފުތާ ބަންދަށްފަހު މާދަމާ ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވަނީ

ފުރަތަމަ ޓާރމުގެ މެދު ބަންދަށްފަހު މާދަމާ ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވެނީއެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ކިޔަވައިދޭ 8...

31 މާރޗް 2018 18:11

އުމުރުން 101 އަހަރުގައި އަންހެނަކަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ!

އިޓަލީގެ ނަޕޯލީއަށް އުފަން އަނެޓޮލިއާ ވާޓަޑެލިއާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެން މީހާ އެމުރުން 101 އަހަރުގައި...

27 މާރޗް 2018 20:08

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި "ފަރުކޮއެ" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް)ގައި ފަރުކޮއެ ޕްރޮގަރާމުގެ ހަރަކާތްތައް ފާއިތުވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު...

26 މާރޗް 2018 19:55

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުން ޑައުން ސްންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުން...

26 މާރޗް 2018 01:12

މިސަރުކާރަށް 4 އަހަރުތެރޭގައި ފުއްދުނީ ވީ ވައުދުގެ %10 - މަލީޙު

ރައީސް ޔާމީނު ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް މިނިސްޓަރު މަލީޙު ޖަމާލު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރަށް 4...

26 މާރޗް 2018 00:00

ކަންގަތި އެވޯރޑްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ 1ވަނަ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމުކުރާ ކަންގަތި އެވޯޑުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން 1 ވަނަ...

25 މާރޗް 2018 23:09

ފުވައްމުލަކު ބޮޑުބަޔަކުން މާދަމާ ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގެ ޓްރާންސް ފޯމަރެއްގެ ސަރކިޓް ބްރޭކަރަކަށް ދިމާވި...

19 މާރޗް 2018 19:51
Seamaster