23 ނޮވެމްބަރ 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޚަބަރު

ރޯހިންޔާ މުސްލިމުން މެރުމަށް ހިތްވަރުދިން ރާކޭޝް ޗެންނާ އަކީ ކާކު؟


ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 11 މިލިއަން ޑޯލަރުގެ (3.6 މިލިއަން ކްވައިތު ދީނާރު)...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 15:42

އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ ޓީ-ޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ އަންހެން ކުދިންގެ ޓީ-ޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 22:32

ބިލަބޮން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ފިލްޑް ޓްރިޕް ފުވައްމުލަކުގައި

ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީ އާއި ދިމާކޮށް ބިލަބޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 4 ގެ ދަރިވަރުން ފިލްޑް ޓްރިޕެއްގައި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 21:20

ވިލާ ގުރޫޕްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް !

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ވިލާގުރޫޕްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި ޖޮބް ފެއާރއެއް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 21:07

ފައިސާއިން ހުރިހާކަމެއް ވާނެ ކަމެއް ގަބޫލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟

ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ އިރު-އުތުރު ސަހަރެއް ކަމުގައިވާ ހާބިން ޕްރޮވިންސްގެ، ހާބިން ޕްރޮވިންޝަލް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 01:22

މުޅި ފުވައްމުލައް ވަށާ ސާފުކުރުމަށްފަހު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި

އިންތިހާއަށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ފުވައްމުލަކުގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 10:48

އޯޑިއޯ އެޑިޓްކޮށް ހަގީގަތް އޮޅުވާލި މައްސަލާގއި މޭޔަރ ފަލާޙު ފުލުހަށް ދާން ނިންމައިފި

ޚަބަރު ޑޮޓް އެމްވީގެ ނަމުގައި ގުޅައިގެން މީޑީއާއަށް (އޯޑިއޯއިން) ދިން މައުލޫމާތު ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް...

26 އޯގަސްޓް 2017 15:06

ކުށްހުރި ޤުއާން ތަރުޖަމާތައް ފޮނުވީ އުކާލާކަށް ނޫން، ތިލަފުއްޓަށް ގެންދިޔައީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ނައްތާލުމަށް

ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ތިލަފުށިން ފެނުނު ޤްރުއާން ތަރުޖަމާތަކަކީ ކުށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުބެހުމަށް...

26 އޯގަސްޓް 2017 13:19

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް)ގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ (ސެން) ކުދިންނާއި އާރޓް ކްލަބުގެ ކުދިންނަށް...

22 އޯގަސްޓް 2017 20:31

ފުވައްމުލަކު ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިޔަށް!

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކުން...

22 އޯގަސްޓް 2017 17:17

ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޭޒް ޓީމު އޭ އާއި އެމްޖޭއެމް ޓީމް އޭ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެމްޖޭއެމް...

21 އޯގަސްޓް 2017 21:32

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އަލަށް ދޭން ފަށާ ޚިދުމަތްތަކުން ފީއެއް ނަގަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އަލަށް ދޭން ފަށާ ޚިދުމަތްތަކުން ފީއެއް ނަގަން އެކައުންސިލުން...

21 އޯގަސްޓް 2017 20:31

ސޭވް ފުވައްމުލައް ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި...

20 އޯގަސްޓް 2017 21:55

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދަތުރެއްގައި ބިޒިނަސް ސެންޓަރު ހިތަދޫއިން ފުވައްމުލަކަށް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހިތަދޫ ބިޒިނަސް ސެންޓަރުން ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރަމުން އެބަގެންދަވައެވެ....

15 އޯގަސްޓް 2017 23:22
Seamaster