15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ގޭގެއިން ވައްކަން ކުރުމަށް ބަޔަކު ވަންނަަނީ


ވަރުގަދަ ދެ ޓީމުގެ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގެ މެޗުތައް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާއިރު ރޭ ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ބީ ގެ ވަރުގަދަ...

16 ޖޫން 2018 21:37

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރ 23، އާދީއްތާގައި ބާއްވާނީ ކީއްވެބާ؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރީ 7 ޖޫން ވީ ބުރާސްފަތި...

11 ޖޫން 2018 02:26

ސްކޫލްތައް މެދުޓާމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ބަންދުވީ

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ދެބައިވެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމު ނިމި ސްކޫލްތައް މިއަދު ބަންދު ވީއެވެ. މިއަދު...

07 ޖޫން 2018 17:50

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެއްކޮށްގެން ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވަނީ؟

ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން އެއްކުށްގެން ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވަން އެޑިއުކޭޝަން...

06 ޖޫން 2018 02:15

ގޮނޑުދޮށުން ގަލާއި ވެލި ނުނެގުމަށް ހަނދާން ކޮށްދީފ

ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑު ދޮށުން ގަލާއި ވެލި، ކަށިވެލި، އަކިރި އަދި ދޮންވެލި އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެގުމަކީ...

28 މެއި 2018 16:17

ރަމަޟާން މަހު ފުވައްމުލަކުގައި ދަރުސްތަކެއް ބާއްވަނީ

މި ރަމަޟާން މަހު ފުވައްމުލަކުގައި ދީނީ ދަރުސްތަކެއް ބާއްވަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. މިއީ ފުވައްމުލަކުގައި...

25 މެއި 2018 18:12

ޕީޕީއެމް ހޯދަޑު ދެ ގުރޫޕެއްގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަން ހާމަވާ ވީޑިއޯއެއް ލީކުކޮށްލައިފި

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ހޯދަޑު ދެ ގުރޫޕެއްގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ވާދަވެރިކަން...

25 މެއި 2018 10:37

ވައިގެ ހަކަތަ ރާއްޖޭގައި ވެސް ވައިގައި ހިފާނެ!

ފިލިޕީންސްގެ ބެންގުއި ވިންޑް ފާމް އަކީ ސައޮތު އީސްޓް އޭޝިއާގައި ވާ ވައިން ހަކަތަ އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު...

24 މެއި 2018 15:22

ރަމަޟާން މަހާއެކު އައި 'ބޮޑު' ބަންދު ނިމި އޮފީސްތައް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއެކު ލިބުނު ދިގު ޗުއްޓީ ނިމި މާދަމާ އޮފީސްތަކާއި ސުކޫލްތައް ހުޅުވޭނެއެވެ....

19 މެއި 2018 22:04

ފުވައްމުލަކު ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގޮތް އާއްމުކޮށްފި

މިއަހަރު ފިތުރު ޒަކާތް ބަލއިގަންނަ ގޮތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަހަރު،...

17 މެއި 2018 16:48

'ޖަޒީރާ ރައީސް'ގެ ކެމްޕޭން ހޯދަޑުގައި

ހޯދަޑު އަވަށުގައި 'ޖަޒީރާ ރައީސް' ނަމުގައި ކެމްޕޭނާއި ގުޅޭ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ...

17 މެއި 2018 16:15

މިއަދު ރާއްޖެއަށް ރޯދަ ހަނދު ހަމަ ނުފެންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

މިއަދަކީ ރޯދަ ހަނދު ބަލާ ދުވަހެވެ. އާއްމުކޮށް ހިޖުރީ ކަލަންޑަރުގެ ދެ މަހުން އެއްމަހަކީ 29 އަދި އަނެއް މަހަކީ...

15 މެއި 2018 02:14

މާދަމައަކީ 'މާހިބުން' ދުވަސް

މާދަމައަކީ ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރީއްސުރެ ފުވައްމުލަކު މީހުން ގެއާއި ގޯތިތެރެ...

15 މެއި 2018 01:18

ރޯދަމަސް އަންނާތީ ކޮންމެ ހެން ގެއަށް ވެލި ލާން ޖެހޭތަ؟

ރަމަޟާން މަސް ނުވަތަ ރޯދަމަސް އަންނަންނީއެވެ. އެމަހަށް ގެތަކާއި ގޯތިތެރެ ވަކިން ސާފުކޮށް ރީތި ކުރުމަކީ...

13 މެއި 2018 16:42
Seamaster